Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Skriva åk 3

Skapad 2018-10-30 11:36 i Norrskolan Uddevalla
En planering som används som underlag för planering i Unikum utifrån begreppet Baklängesplanering från Uddevalla kommun.
Grundskola 3 Svenska
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Skriva meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • Skriva en text så den är läslig för andra.
 • Skriva en berättande text med rubrik, början, mitt och slut.
 • Skriva en faktatext med rubrik, början, mitt och slut.
 • Stava elevnära ord.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

 • Öva på att skriva en berättande text och faktatext med rubrik, början, mitt och slut.
 • Öva på att skriva en fullständig mening med skiljetecken på rätt plats och stor bokstav i början.
 • Träna på att kunna skriva med läslig handstil och på dator.
 • Träna på stavning av vanligt förekommande ord.
 • Du kommer att få deltaga i kamratbedömning för att kunna ge och få respons kring olika uppgifter. Vi kommer att samtala med dig om hur du kan vidareutveckla din text. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske löpande under läsårets gång utifrån bedömningsstödet Nya Språket Lyfter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: