Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext

Skapad 2018-10-30 11:43 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vad äter egentligen en björn? Vad menas med att gå i ide? Det och mycket annat kommer du att få lära dig när vi skriver våra faktatexter om bland annat djur.

Innehåll


Vad ska vi arbeta med och hur?

- läsa faktatexter

- ta ut stödord, göra tankekartor och/eller sexfältare

- skriva enkla faktatexter på iPad och/eller för hand

- öva på kompisrespons 

 
Vad ska du lära dig?
 se matris nedan
Hur ska du visa att du lärt dig?

Du

-visar att du kan skriva en faktatext om t ex ett djur med hjälp av en planering, till exempel en tankekarta/sexfältare och stödord.

-kan berätta skillnaderna mellan faktatext och berättande text för en kompis eller lärare.

-använda stor bokstav och skiljetecken i dina texter.

-kan förtydliga dina texter genom att rita och måla bilder som passar till innehållet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Faktatext

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Källa
 • Sv   3
Kan hämta information utifrån någon källa. Tex från en bok eller på webben.
Kan hämta information utifrån flera olika källor.
Kan hämta information utifrån flera olika källor och ange källan i texten.
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Struktur
 • Sv   3
 • Sv   3
Kan skriva en faktatext med huvudrubrik och tydligt, beskrivande ämnesinnehåll. Jag kan förstärka min text med en bild. Ex. Rubrik: Björnen
Kan skriva en faktatext med rubrik, underrubriker samt styckesindelning och tydligt och beskrivande ämnesinnehåll. Jag kan förstärka min text med en bild. Ex. Rubrik och underrubriker: Björnen Utseende Boende Föda
Kan skriva en faktatext med en intresseväckande rubrik, underrubriker samt styckesindelning och tydligt och beskrivande ämnesinnehåll. Jag kan förstärka min text med en bild. Ex intresseväckande: Björnen- ett av våra största rovdjur
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Texten och nyckelord/ begrepp
 • Sv   3
 • Sv   3
Kan välja ut minst fyra lämpliga nyckelord och utifrån dem skriva minst 4 meningar med egna ord som berättar fakta. Nyckelord är ord som har tydlig koppling till det ämne du skriver om. Jag använder oftast stor bokstav och punkt.
Kan välja ut minst fem lämpliga nyckelord och utifrån dem skriva minst 5 meningar med egna ord som berättar fakta. Nyckelord är ord som har tydlig koppling till det ämne du skriver om. Jag använder stor bokstav och punkt.
Kan välja ut fler än fem lämpliga nyckelord och utifrån dem skriva minst 6 meningar med egna ord som berättar fakta. Nyckelord är ord som har tydlig koppling till det ämne du skriver om. Jag använder stor bokstav och punkt.
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: