Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklassen läsåret 2019-2020

Skapad 2018-10-30 11:43 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola F
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidra till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen.

Innehåll

1.      Målet med verksamheten

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.

Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.

Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.

 

2.      På ett lekfullt sätt arbetar vi med matematiken, genom att:

bygga och konstruera
spela spel
sortera och hitta mönster
samtala och samarbeta
leka lekar
ramsräkna
träna oss på olika begrepp
skapande aktiviteter
lösa problem enskilt och i grupp
räknesagor

 

3.   Kopplingar till läroplanen:

Lgr11 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Syfte

Lgr11 pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

Lgr11 använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Centralt innehåll

Lgr11  -Matematiska resonemang och uttrycksformer Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Lgr11  -Matematiska resonemang och uttrycksformer Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

 

4.     

Hur visar jag att jag kan?

Genom att delta/vara aktiv i samlingarna

Genom att delta i arbetsmoment, enskilt och i grupp

Genom samtal med min pedagog och även med mina klasskamrater

 

5.     

 

6.  

 

7.     

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: