Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva - På andra sidan...

Skapad 2018-10-30 11:45 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
”Du står i ett provrum i en klädaffär och håller just på att prova ett par jeans, när lampan ovanför spegeln blinkar till. Tre – fyra gånger blinkar den innan hela affären plötsligt släcks. Det blir kolsvart och folk ropar till. Du ser ingenting när du famlar med händerna på golvet efter dina egna byxor. Huvudstupa snubblar du till mot spegeln. Du ramlar rakt igenom spegeln, utan att den går sönder… ” Det här är förutsättningarna för en berättelse som du ska få skapa i ord och rörlig bild de kommande veckorna. Du kommer att arbeta individuellt med din text och sedan i grupp med manus, filmning och redigering.
Grundskola 8 Bild Svenska

”Du står i ett provrum i en klädaffär och håller just på att prova ett par jeans, när lampan ovanför spegeln blinkar till. Tre – fyra gånger blinkar den innan hela affären plötsligt släcks. Det blir kolsvart och folk ropar till. Du ser ingenting när du famlar med händerna på golvet efter dina egna byxor. Huvudstupa snubblar du till mot spegeln. Du ramlar rakt igenom spegeln, utan att den går sönder… ” Det här är förutsättningarna för en berättelse som du ska få skapa i ord och rörlig bild de kommande veckorna. Du kommer att arbeta individuellt med din text och sedan i grupp med manus, filmning och redigering.

Innehåll

(Berättande text)

Intro: https://www.youtube.com/watch?v=sYn_tbqw5_s

Metod, innehåll och tidsplan

Del 1. Skrivprocessen och eget skrivande 

Vecka

Riktlinjer

41

☐ Uppstart LPP & genomgång av berättande text.

 42

☐ Gör en enkel tankekarta över din berättelse (utgå gärna från tankeskelettet som finns i Mallar mm).

☐ Göra en gemensam tankekarta

☐ Titta på Bröderna Lejonhjärta

43

 

 

45

 

☐ Titta på Bröderna Lejonhjärta. Skriva en kort sammanfattning om filmen

☐ Dramaturgiska kurvan

☐ Skriv inledning. Berätta om tankekartan. Ge varandra feedback.

☐ Fortsätt skriva. Tänk på dramaturgiska kurvan.

46

 

 

 

☐ Bearbeta din text utifrån feedbacken och tänk på grammatiken vi gått igenom.

☐ Lämna in din text och dina tankekartor i Unikum!

☐ Läs upp för gruppen.

 

Del 2. Manus, filmning och redigering

Vecka

Vad?

47

☐ Indelning i filmgrupper

 

☐ Genomgång: ”Vad är en trailer?”

☐ Manusskrivning / storyboard med scener

 

48

49

 

☐ Filma och redigera

☐ Vi tittar på allas filmer.

 

 

Uppgifter

 • Svenska/Sva - inlämning: På andra sidan

 • Svenska/Sva - Mallar mm till På andra sidan...

 • Svenska/Sva - Publicera utkast

 • Svenska/Sva - Inlämning av tankekarta På andra sidan.

 • Svenska/Sva - Inlämning av trailer På andra sidan.

 • Sammanfattning av Bröderna Lejonhjärta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Bl
På andra sidan - bedömningsmatris

På andra sidan - bedömningsmatris

Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Helhet
Textens disposition fungerar delvis.
Textens disposition är mer genomtänkt och fungerar genomgående ganska väl.
Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl.
Textens disposition är avancerad, men ändå tydlig och fungerar mycket väl.
Textbindning
Bindningar förekommer.
Bindningarna förekommer och fungerar ganska väl.
Meningarna är bundna genom olika sorters bindningar som fungerar väl.
Bindningarna inom och mellan meningar är varierade, väl valda och fungerar utmärkt.
Meningar
Meningarna har oftast en fungerande meningsbyggnad och är enkelt konstruerade och ganska korta.
Meningarnas längd och ordföljd varierar.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl. a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten.
Språk
Huvudsakligen vardagliga, enkla och talspråkliga ord.
Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga.
Ibland används specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Ibland är språket nyskapande och kreativt.
Styckemarkering
Nytt stycke markeras på eget sätt, till exempel genom att börja längst ut på ny rad.
Det blandas olika markeringar för nytt stycke: hybridstycke, blankrad och indrag.
Nytt stycke markeras med blankrad eller indrag.
Nytt stycke markeras med blankrad eller indrag.
Meningsbyggnad
Oftast enkel men väl fungerande meningsbyggnad.
En mer komplex meningsbyggnad används ibland och då oftast med lyckad konstruktion.
Oftast väl fungerande meningsbyggnad, även i långa meningar.
En väl fungerande eller i stort sett väl fungerande meningsbyggnad i både enklare och mer komplexa konstruktioner.
Stavning
De flesta ord stavas på ett för genren lämpligt sätt.
Ibland används svårare ord och då lyckas du ganska väl med stavningen.
Stavar på ett för genren lämpligt sätt.
----------------->
Skiljetecken
Använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt.
Använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt.
Använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Dessa tecken följs av versal (stor bokstav).
Oftast används gemener och versaler (små och stora bokstäver) på ett lämpligt sätt.
Gemener och versaler (små och stora bokstäver) används på ett lämpligt sätt.
Dramaturgi/röd tråd
Berättelsen har ett försök till röd tråd och har en enkel uppbyggnad.
Berättelsen har en röd tråd och har en enkel uppbyggnad.
Berättelsen har en röd tråd och har en relativt avancerad uppbyggnad.
Berättelsen har en tydlig röd tråd och har en avancerad uppbyggnad.
Texten i sin helhet
Min text visar att jag är på rätt väg i min skrivutveckling.
------------------>
------------------>
Min text visar att jag har kommit långt i min skrivutveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: