Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell

Skapad 2018-10-30 11:57 i Spånga gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Du ska skriva en novell som innehåller en våldsskildring.

Innehåll

Du ska skriva en novell utifrån kriterierna i din LPP.

Matriser

SvA
Skriva novell - ondskan

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen om att skriva en novell med våldsinslag. Texten fungerar i huvudsak som bidrag till novelltävling.
Du följer instruktionen om att skriva en novell med våldsinslag. Texten fungerar relativt väl som bidrag till novelltävling.
Du följer instruktionen om att skriva en novell med våldsinslag. Texten fungerar väl som bidrag till novelltävling.
Ny aspekt
Innehåll
Enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö, personer samt enkla berättargrepp. Våldet beskrivs enkelt.
utvecklande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö, personer samt utvecklade berättargrepp. Våldet beskrivs utvecklat.
välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö, personer samt välutvecklade berättargrepp. Våldet beskrivs välutvecklat.
Ny aspekt
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig Textbindningen är enkel
Novellens dramaturgi är relativt komplex Novellen är sammanhängande och begriplig och strukturen tydligt urskiljbar genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik Textbindningen är utvecklad
Novellens dramaturgi är komplex Novellen är sammanhängande och välstrukturerad exempelvis genom styckeindelning, effektiv inledning, avslutning och rubrik Textbindningen är välutvecklad
Ny aspekt
Språk och stil
Ordvalet är enkelt Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak Tempusbruket stör inte novellen
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen Meningsbyggnaden är varierad fungerar relativt väl Tempus på ett riktigt sätt i större delen av novellen
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus på ett riktigt sätt.
Ny aspekt
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

SvA
Visade kunskaper mot kunskapskraven

E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och använda fungerande språkliga drag och struktur för texttypen och språkliga normer och strukturer (skriftspråks-regler, stavning och grammatik) De berättande texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl använda språkliga drag och struktur för texttypen och språkliga normer och strukturer (skriftspråks-regler, stavning och grammatik) De berättande texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt relativt komplex dramaturgi med utvecklad uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl använda språkliga drag och struktur för texttypen och språkliga normer och strukturer (skriftspråks-regler, stavning och grammatik) De berättande texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt komplex dramaturgi med välutvecklad uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: