Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi bor i Sverige

Skapad 2018-10-30 11:59 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi lär oss om Sverige och hur det kan se ut på olika platser i Sverige. Hur ser det ut där du bor? Varför bor människor där de bor? Varför flyttar människor?

Innehåll

Det här ska du lära:

 • Hur ser Sverige ut?
 • Vad är det för skillnad på; fjäll, skog, stad, odlad mark, hav och kust.
 • Kunna några växter och djur från de olika områdena
 • Kunna beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. 
 • Några olika orsaker till att människor flyttar till en plats till en annan och vad det kan innebära för barn och familjer. 
 • Kunna visa på Sverige-kartan var vi bor i.
 

Så här ska du arbeta:

 • Läsa i läroboken.
 • Titta på filmer om Sverige.
 • Titta på kartan tillsammans.
 • Samtala om "att flytta".
 • Arbeta med läggspel om olika växter och djur.
 • Fördjupa dig om några djur eller växter.

Så här ska du få visa:

 • Du ska vara delaktig i samtal
 • kunna tala om namnet på några djur och växter i de olika områdena
 • kunna berätta hur det ser ut i olika delar av Sverige
 • Redovisa för klassen

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: