Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökompisar

Skapad 2018-10-30 12:03 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Då vi fått en egen miljöstation på Björktjära förskola vill vi engagera barnen i vår sopsortering.

Innehåll

Nuläge

Det är naturligt för oss att arbeta med miljöfrågor på barnens nivå då vi sedan något år arbetar med Grön Flagg. Vi vill lära barnen att ta hand om vår planet och känna ansvar för dess tillstånd. Vi har nyligen fått en egen miljöstation här på förskolan, den är belägen bredvid parkeringen. Varje avdelning har fått sorteringskärl och vi delar upp  papper, pappförpackningar, plast, glas samt metall. Därutöver lämnar vi trasig elektronik och batterier i miljöstationen. 

 

 

Mål

Vi vill att även små barn skall bli delaktiga i vårt miljötänk och att det skall bli en naturlig del av tillvaron.

 

Syfte

Vi har bara en planet så vill få in miljöfrämjande aktiviteter och tänk redan från början så att det förhoppningsvis blir en röd tråd i hela deras liv.

 

Genomförande

Vi tar med barnen när vi sorterar våra sopor på avdelningen i den mån det går.Så småningom kanske barnen själva kan gå iväg och slänga ex tomma tetror. 

Vi låter barnen turas om att följa med och slänga våra övriga sopor vid dagens slut och att tömma återvinningskärlen vid behov.

Vi förklarar vad vi gör samt varför.

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi fotograferar de olika momenten och gör laminerade blädderbilder att sätta upp i korridoren för att kunna reflektera med barnen. 

Ansvar

All personal ansvarar.

 

Uppföljning

Vi utvärderar kontinuerligt på avdelningsmöten och i det dagliga arbetet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: