👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källdalsskolan f-klass Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Skapad 2018-10-30 12:11 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Lekar, fysiska aktiviteer och utevistelser.
Grundskola F Idrott och hälsa
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktivieter och vistelse i olika naturmiljöer.

Innehåll

Vi arbetar dagligen med våra mål. Eleverna har hela läsåret på sig att nå de förväntade resultaten. Utvärdering och uppföljning sker vid utvecklingssamtalen och vid läsårets slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -

Matriser

Idh
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Så här tränar vi på våra mål
Eleven ska aktivt delta i lekar av olika slag.
 • Gr lgr11  -
Vi gör eleven bekant med lekar av olika slag. Vi varvar organiserade lekar med fri lek
Eleverna ska aktivt delta i olika fysiska aktiviteter inomhus och utomhus.
 • Gr lgr11  -
Vi går till skogen oavsett väder. I skogen får eleven olika fysiska uppdrag i samarbetsgrupper. De får också leka fritt och känna sin egen fysiska förmåga. Inomhus i idrottshallen får eleven delta i organiserade lekar så som rörelselekar, samarbetslekar och olika motoriska övningar.
Eleven ska känna till allemansrätten och berätta något om den.
 • Gr lgr11  -
I skogen lär vi eleven om allemansrätten. Vi visar bilder, sjunger, ser på film, läser, diskuterar och reflekterar.
Eleven ska kunna berätta vad som behövs för att kroppen ska må bra.
 • Gr lgr11  -
Vi berättar om kostcirkeln och väcker elevens intresse och kunskap om hur viktigt det är att äta bra mat. Varje dag vid matsituationerna ges tillfällen att samtala om kosten. Genom samtal, filmer och olika övningar försöker vi få eleven att inse att kost, sömn och fysisk aktivitet ger en bra hälsa.