👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källdalsskolan f-klass Matematiska resonemang och uttrycksformer

Skapad 2018-10-30 12:12 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Grundskola F Matematik
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för hur matematik kan användas i olika situationer. Lgr-11

Innehåll

Vi arbetar dagligen med våra mål. Eleverna har hela läsåret på sig att nå de förväntade resultaten. Utvärdering och uppföljning sker vid utvecklingssamtalen och vid läsårets slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Matematiska resonemang och uttrycksformer

Så här tränar vi på våra mål
Eleven ska kunna sortera och klassificera material både enskilt och i grupp utefter storlek, färg och antal samt jämföra vikt längd, höjd och bredd. Eleven ska kunna forma olika mönster. Eleven ska förstå och förklara sin omvärld (rumsuppfattning) med hjälp av begreppen lika - olika och lägesbegrepp som exempelvis framför, bakom, under, över, först, sist. Eleven ska ha kunskap om de olika geometriska formerna så som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • Gr lgr11  -
Vi arbetar med arbetsmaterialet i Koll på matematik, både praktiskt och teoretiskt. Vi går till skogen kontinuerligt där eleven arbetar med olika material som vi jämför, sorterar och klassificerar. Eleven arbetar med material som sorteringsmaterial och spel. Vi erbjuder material där eleven möter olika former och mönster. Genom lekar, vardagliga situationer och olika digitala verktyg tränar eleven olika begrepp.
Eleven ska kunna talens namn, antal och ordning från 1 - 20 samt hälften och dubbelt.
 • Gr lgr11  -
Vi räknar tillsammans med eleven varje dag. Matsituationen ger bra tillfälle att prata om hel, halv och olika antal och mängd. Vi använder bilder med siffror och antal. Vi arbetar även med digitala verktyg. Vi arbetar med arbetsmaterialet i Koll på matematik.
Eleven ska kunna jämföra och beskriva året, årstiderna, månaderna och veckodagarna. Eleven skall introduceras för begreppet tid tex klockan Eleven ska förstå begrepp som hel och halv. Eleven ska ha kunskap om de olika geometriska formerna så som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • Gr lgr11  -
Vi samtalar dagligen kring almanackan vilket innefattar år, månad, dag, datum, årstider, födelsedagar, namnsdagarsdagar och högtider.