Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4-5

Skapad 2018-10-30 12:29 i Svanberga skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun. Använd rubrikerna i din egen planering. Punktlistorna används som "Att tänka på" för dig som planerar.

Innehåll

Tidsperiod

 • 6 Antal veckor

Förmågor

 • Analytiska förmågan, begreppslig förmåga

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Tekniska lösningar(teknik i vardagen)
 • Hållfasthet

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 •  Bygga en stabil bro av a4-papper samt en bro av glasspinnar/sugrör.
 • Beskriv vad det finns för tekniska lösningar samt hur de används i vardagen.

     Formativ

 • När du jobbar med skriftliga arbetsuppgifter
 • När du konstruerar/bygger din bro.

     Summativ

 • Hur stabil din bro är konstruerad.
 • Dina skriftliga arbetsuppgifter.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Bygga bron på ett sätt som gör att den blir stabil.
 • Göra klart de skriftliga arbetsuppgifterna i tid.

Matriser

Tk
Pedagogisk planering - Teknik åk 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
.
När vi har kollat på faktafilmer, diskuterat i helklass samt läst och skrivit om hållfasthet från arbetsböcker.
Eleven behöver träna vidare på att ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
När vi byggde broar
Eleven behöver träna vidare på att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
När vi byggde broar
Eleven behöver träna vidare på att bidra till att välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
När vi har kollat på faktafilmer, diskuterat i helklass samt läst och skrivit om tekniska lösningar i vardagen.
Eleven behöver träna vidare på att ge exempel på enkla tekniska lösningar.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: