Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kurdiska sorani 18-19 V(45-06)

Skapad 2018-10-30 12:37 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, Skriva, Tala, Kultur och Språkbruk.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

1- Läsa olika texter.

2-  Lära sig urskilja texternas budskap.

3- Att skriva meningar och korta texter.

4- Att göra muntliga presentationer.

5- Att kunna förstå skillnaden mellan svenska och kurdiska traditioner.

  

 

Undervisning och arbetsmetoder

1- Läsa texter med högläsning.

2- Gå genom svåra ord och begrepp, skriva dem på tavlan.

3- Frågor om texternas innehåll för att öka läsförståelse.

4- Att återberätta innehållet.

5- Att använda digitala verktyg.

6- Att jobba med traditioner och högtider.

7- Att träna på rim, ramsor och gåtor.

8- Att jobba med förståelse.

Eleven har uppnått målen när...

Hen kan

1- Läsa texter och förstå innehållet.

2-Svara på frågor kring texten.

3 -Återberätta

4- Jämföra uttal ,grammatik och ordspråk med svenska

5- Skriva sammanfattning om texten..

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: