Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Nyheter år 2 ht2018

Skapad 2018-10-30 12:43 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är en nyhet? Information eller reklam?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer lära oss vad en nyhet är och vi kommer ta del av nyheter på tv, tidningar och nätet. Vi kommer lära oss om källkritik samt hur man söker information. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
    SO  1-3
  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
    SO  1-3

Matriser

SO
SO år 1-3

Att undersöka verkligheten

Genom undervisningen i ämnet SO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • SO   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
Samhällsfrågor
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du tar del av och kan återberätta enkel information när vi gemensamt ser på Lilla Aktuellt och läser nyheter i tidningar.
Du tar del av och kan återberätta enkel information när vi gemensamt ser på Lilla Aktuellt och läser nyheter i tidningar. Samt reflekterar och ställer frågor kopplade till ämnet.
Undersöka och sammanställa
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. Du kan söka information om aktuella händelser i Minibladet och 8-sidor samt skriva tre faktameningar om en nyhet.
Du kan söka information om aktuella händelser i Minibladet och 8-sidor samt skriva fem faktameningar om en nyhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: