Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska HT 18 pedagogiska planering V.45-52

Skapad 2018-10-30 12:44 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Undervsingen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska elevernas möta och få kunskaper om vardagsliv, samhället, kultur, traditioner i ursprungslandet, samt kunna göra några jämförelser med den svenska kulturen utifrån egna erfarenheter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, kultur och tradition.

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa och skriva meningar och enkla berättelser.
 • Träna på högläsning.
 • Arbeta med läsförstålse texter.
 • Elever ska bekantas med kultur och traditioner (skillnader och likheter).

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta med enkla sagor och berättelser,genom att läsa texter högt.
 • Arbeta i grupper med olika läsförståelse övningar. 
 • Reflekterat över traditioner, kuturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen har förstått textens innehåll och kan svara på läsförståelse frågor.
 • Hen skall ha kunskaper om vardagsliv, samhälle,kultur,traditioner, samt kunna göra jämförelser med svenska kulturen utifrån egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: