Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och Funktioner

Skapad 2018-10-30 13:02 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Mall för problemlösning: 1. Beskriv problemet med hjälp av en figur, fakta och frågeställning, samt om du kan, med en formel eller en ekvation. 2. Redovisa hur du löser problemet. Skriv vad du beräknar steg för steg. Skriv sedan ett svar som en mening med enhet. 3. Ge ett eller två förslag på andra sätt att lösa problemet. 4. Vilka fördelar och nackdelar finns med de olika lösningarna? Motivera hur du vet att resultatet är rimligt och hur noggrant svaret kan vara. 5. Vilken lösning passar bäst för detta problem? Motivera varför den lösningen passar bäst Vi kommer att jobba med kap.2 och en del av kap.4 under v.45-51 • Källor Matematikbokens kapitel 2 och Kap.4 del 4.5-4.6 Se även kapitlet ”Verktygslådan”. Digilär. • Utvärderingsform Tester på förmågorna metoder och begrepp. Observationer under övning av förmågorna resonemang och kommunikation flera gånger varje vecka. Ett prov för bedömning av problemlösningsförmågan i slutet av arbetsområdet. Åsö grundskola

Innehåll

 

                     8G,H-Matematik planering Algebra och ekvationer

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

45

Repetition

Genomgång

Mål, planering

Kunskapsmål nivå1

Räkna klart

Kunskapsmål

Nivå1

Genomgång

2.1 Talmönster

 

 

2.1 Talmönster

Nivå 1

Nivå 2

Nivå

 

2.1 Talmönster

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

46-47

Räkna hemma

2.2 Mönster och formler

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Räkna hemma

2.2 Talmönster

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

2.2, 2.3 uttryck med parenteser

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

2.2, 2.3 uttryck med parenteser

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

48

2.3 uttryck med parenteser

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

2.4 multiplikation med parenteser

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

2.4 multiplikation med parenteser

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

E-prov

2.4 multiplikation med parenteser

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

4.5koordinatsystem

 

49

4.5 koordinatsystem

Nivå1

Nivå 2

Nivå3

4.5 koordinatsystem

Nivå1

Nivå 2

Nivå3

Prov/omprov

E-A prov

Nivå1

Nivå 2

Nivå3

4.6 Grafer

Nivå1

Nivå 2

Nivå3

50

2.5 Ekvationer

Nivå1

Nivå 2

Nivå3

2.5 Ekvationer

Nivå1

Nivå 2

Nivå3

2.5 Ekvationer

Nivå1

Nivå 2

Nivå3

2.5 Ekvationer

Nivå1

Nivå 2

Nivå3

51

Problem, resonemang

kommunikation

Utvärdering/städning

 

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris matematik åk 7-9, Algebra

E
C
A
Formulera och lösa problem
  • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
  • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
  • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
  • Ma
  • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: