Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2018-10-30 13:08 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Några av barnen på Smaragden har återkommande visat intresse för djur, vill sjunga om djur, leker med djuren. Några är nyfikna på djuren, men har ännu inte hittat hur man kan använda sig av dem...

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Vi viIl utveckla barnens intresse för bondgårdsdjuren och erbjuda dem olika sätt att arbeta med djuren i verksamheten. Med hjälp av bondgårdsdjuren väva in matematik, svenska/ språk, musik, skapande och IKT I undervisningen. 

Så här ska det gå till

 Vi koncentrerar oss på ett ämne i taget och ser vart barnen leder oss..

-Vi sjunger sånger om djuren/sångkort, introducerar nya sånger

- Gör Qr-koder med sånger om djuren och djurläten

-Skapar  med hjälp av olika material/digitalt

-Synliggör temat i lärmiljön på avdelningen, detta för att erbjuda nya användningsområden av djuren

-Lånar böcker om djur

-Vi använder oss av tecknet för de olika djuren för att ge barnen fler sätt att uttrycka sig på.

- Gör digitalt djurmemory.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Genom dokumentationer i barnens lärloggar, gemensamt och på individnivå.

Använda oss av foto och ev filmer i reflekterandet tillsammans med barnen och i arbetslaget

 

 

 

Reflektion (Hur blev det?)

2019.01.21

Vi har en hylla där vi placerat bilder på djuren med QR-koder på. Barnen kommer och frågar efter paddan och pekar att de vill scanna koderna på djuren. De kan sitta flera stycken och lyssna på djurlätena. Pedagog finns närvarande och vid vissa tillfällen har undervisningsmomentet gått från att scanna qr-koden till att diskutera var djuren ska stå, vid vilken bild de hör hemma. Sortering har då naturligt kommit in i momentet! 

En kabeltrumma har målats grön och en ” gräsmatta” har fästs uppe på och där leker barnen med bland annat djuren. Perfekt arbetshöjd för dem. Vi vill utveckla detta vidare så att kabeltrumman kan få flera användningsområden

2019.02.14

Barnen har målat ett stall till djuren. Vi bestämde oss för att ha ett stall som alla barnen, uppdelade i mindre grupper, tillsammans skulle få måla på. De fick var och en bestämma vilken färg de ville ha. Barnen fick vänta på sin tur, vi skickade runt stallet. Vissa barn satt länge och målade, medan andra enbart målade en kortare stund. 

Vi tryckte ut bilder från när vi målade och lade fram för att se om vi tillsammans kunde reflektera över vad barnen gjort.  Barnen var intresserade av bilderna, mest över att de såg sig själva på några av fotona! Vi pedagoger frågade om barnen kom ihåg vad vi gjort, och några barn pekade in mot ateljén. Vi pratade om att det var ett stall vi målat.

Vi lät barnen få bestämma var de tyckte stallet skulle stå och alla var de överens om att det passade bra på kabeltrumman där vi hade ”gräset”.  Barnen hjälptes åt att sätta stallet på gräset och sedan fylla det med djur. 

Det som förvånade oss var att lådan som fungerade som stall sattes med öppningen upp. 

Alla djuren lades i, det verkade vara viktigt att alla djuren fick plats.

2019.01.26

Barnen har fått göra djur av handavtryck. Vi har en praktikant som planerat och tillsammans med en pedagog genomfört aktiviteten. Barnen fick börja med att måla fritt på ett papper. De flesta av barnen verkar tycka det är härligt och spännande att få kladda med händerna, så målningen har naturligt gått över till att bli med händerna. När barnen så smått börjat bli färdiga har de fått välja vilket djur de vill trycka. Djuren har stått framme på bordet så att alla barn ska kunna ha möjlighet att välja vilket djur de vill göra genom att peka. Därefter har barnen tryck sina händer i passande färg som ska föreställa djuret. När färgen torkat har de sen fått sätta på ögon. 

Fler sånger har introducerats som handlar om djur och hur de låter. En sånglåda har tillverkats där djuren finns, så det blir nu tydligt för barnen när det är dags att sjunga våra djursånger! Det verkar som att barnen tycker detta är spännande då det gärna hänger med i de nya sångerna allt efter sina förutsättningar. I samband med sångerna har även en QR-kod gjorts där barnen gör ett djurläte. Detta kort kommer att placeras ut så att barnen själva ska kunna scanna. Vi har även gjort QR-koder där djursånger finns med.

2019-04-11

Barnen har gjort djur i lera. De fick välja djur genom att peka på eller säga vilket av djuren (ko, gris, häst och får) som stod uppställda på bordet som de ville göra. 

Alla barn valde och fick vars en klump lera. Vissa barn kände och klämde länge på degklumpen, någon härmade djurlätet och några stycken gjorde fotspår i leran med hjälp av leksaksdjuret de valt att göra. Barnen satt olika länge och arbetade med leran, men alla fick placera sitt lerdjur på en plåt som sen skulle in i ugnen för att torka.

Vid nästa tillfälle fick barnen möjlighet att måla sina djur. Vi frågade barnen om de kom ihåg vilket djur de gjort, och de flesta kom ihåg rätt! Någon härmade djurlätet, någon sa vad de gjort och någon visade genom att ta samma leksaksdjur som de gjort.

 

 

2019.05.16

Vi har sått gräs till barnens lerdjur. Vi erbjöd barnen att vara med i sådden, men det var inte alla som ville vara med utan de valde att gå ifrån och leka istället. Tanken är att barnen placerar ut sina djur när gräset växt upp. Detta och annat som hör vårt djurtema till kommer vi att visa upp på kommunhuset på förskolans dag. 

Barnen hjälptes åt att hälla upp jord på en plåt. De arbetade några stycken i taget och fyllde snabbt plåten med jord. Efteråt fick de testa på att spruta vatten på jorden. Vi diskuterade att jorden och fröna behöver vatten för att kunna växa. Barnen hällde sen fröna över jorden. De barn som var med och sådde har senare  också visat intresse för att vattna jorden.

Våra QR-koder med djursånger på har barnen i perioder arbetat med. De har då kommit till någon av pedagogerna och bett om paddan. Barnen har kunnat samlas några stycken kring denna och, med hjälp och närvaro av pedagog kunnat turas om att få scanna. Barnen har till en början haft svårt att scanna QR-koden, men efter några försök har vi sett att de lyckats fler och fler. Till en början var det mest de äldre av barnen på avdelningen som scannade, men ju längre in på terminen vi kom desto mer var det även de yngre som ville testa på detta.

Vi har också sett att en del av barnen på egen hand kunnat länka sig vidare till Youtube. De har då hittat andra sånger att titta och lyssna på.

Barnen har vid olika tillfällen stannat till vid våra djurspår på golvet och benämnt djuren vid dess rätta namn. Vi har då som följdfråga haft hur djuret låter. Detta har de flesta kunnat svara på genom att härma djurlätet.

 

2019.06.03

På en samling tog vi fram stallet och barnens lerdjur. Tanken var att vi tillsammans med barnen skulle reflektera om vad och hur vi gjort. Barnen kom ihåg att vi hade målat stallet tillsammans och de pratade om vilka färger vi använt. När det kom till djuren kom några barn ihåg vilket djur de gjort i leran. Barnen fick efter detta reflektionstillfället ta hem sina djur!

 

 

 

 

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

Djurtemat flyter på bra och vi får in både planerade och spontana aktiviteter. En tanke som slagit oss är att många av de planerade aktiviteterna är kring skapande. Kan det vara så att detta känns både naturligare och enklare för alla barnen att delta i utifrån sina förutsättningar...? Men även för oss pedagoger att planera kring... Barnen kan samlas kring detta sätt att uttrycka sig på även om de inte har det verbala språket. Vi tänker ämnesvis för att försöka få en så varierad undervisning som möjligt. En del aktiviteter är planerade, medan andra inslag blir mer spontana. Vi tänker sätta ut djurens fotspår på golvet. Här tänker vi att barnen spontant ska kunna följa spåren, se hur olika de ser ut, både till storlek, form och antal. 

Ju längre in på terminen vi kom desto mer såg vi att de spontana lärandesituationerna kom fram. För oss pedagoger blev detta också en slags utvärdering och reflektion tillsammans med barnen, då vi kunde samtala kring det de hade lärt sig. Vi fick också bekräftat från föräldrar att barnen nu mer och mer pratade om djuren hemma och spontant också gjorde tecknet för det. Att få höra att detta känns som ett kvitto på att det skett ett lärande och en utveckling ur det vi undervisat.

Vi tänker att mycket av lärande på en småbarnsavdelning är att fånga ögonblicket, att erbjuda material och en miljö som inbjuder till utforskande och utveckling, och ju längre tiden gick desto mer såg vi att barnen upptäckte mer och mer i vår miljö.

Vid de planerade undervisningstillfällena har vi haft en tanke med att alla barn ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Vissa har det verbala språket, andra inte, men alla har haft samma möjlighet att göra sig förstådda genom att peka eller säga. Vi har haft bilder på djur men även använt oss av leksaksdjur som barnen kunnat peka på eller rent av ta till sig och det har kanske varit en framgångsfaktor och gjort att de flesta barnen faktiskt deltagit i undervisningsmomenten.

När vi avrundade vårt djurtema, förvånade det oss att så pass många barn, 3-4 st, kom ihåg vilket djur de gjort i lera. Kanske är det så att vårt upplägg med att barnen hela tiden fått vara delaktiga och påverka hur de utfört sitt arbete, allt utifrån läroplanen, har gjort att de kom ihåg så pass mycket...? Djuren var målade i olika färger, inte alltid naturtrogna, och det gjorde oss ännu mer förvånade. Än en gång har barnen visat att de är kompetenta små varelser redan i yngre ålder.

Vid några tillfällen har vi reflekterat tillsammans med barnen genom att visa foto från någon aktivitet vi gjort. Detta har varit uppskattat och barnen har, utifrån sina förutsättningar, kunnat reflektera och uttrycka några tankat kring detta. Det tar tid att vänja barnen vid detta, men vi tänker att om vi fortsätter med denna form av reflektion och har som ambition att ha det som ett stående inslag i vår verksamhet, så kommer detta bli naturligt för barnen. Att ha foto från någon aktivitet uppsatt på avdelningen tänker vi också kan förbättra och utveckla barnens förmåga till reflektion. Dessa foto kan bytas ut i takt med att temat fortskrider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Mindmap djur

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: