Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Afganistans geografi

Skapad 2018-10-30 13:14 i Provskola - grundskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att läsa om Afghanistans geografi och samtidigt träna på lässtrategier så att ni blir bättre på att läsa och analysera texter.

Innehåll

EXEMPEL

Vi ska arbeta med att läsa om Afghanistans geografi.

 

Före läsning

För att koppla på elevers förförståelse och erfarenheter gör vi:

- Jag ska berätta om en stad i Afghanistan till exempel Kabul.

- Jag ska förklara nya ordet.

 

 

Under läsning

Vi läser och arbetar med att utveckla er läsförståelse och ert ordförråd. Vi tränar olika lässtrategir: hitta information, dra enkla slutsatser, sammanföra och tolka information, reflektera, granska och värdera. 

-Jag ska läsa högt från boken.

-Elever ska läsa sin del högt.

-

 

Efter läsning

Efter avslutad läsning ser vi filmen och sedan har vi bok- och filmsamtal i grupp där ni leder olika diskussionsfrågor och får träna på att sammanfatta svar. Frågorna finns på lappar som ni drar i tur och ordning. Frågor från läsloggen fördjupas

Frågorna till läsloggen och gruppdiskussionerna är skrivna på ett sådant sätt att ni får möjlighet att träna på och visa det som matrisen tar upp: sammanfatta, tid, orsaker, koppling till andra böcker, budskap mmRedovisning APT 27 nov.

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Jag har lagt till allt som har med läsning att göra för alla åldrar nedan. "Klicka bort" det som inte gäller din grupp. Du behöver inte arbeta mot allt centralt innehåll eller alla kunskapskrav som står för din åldersgrupp nedan. Välj det som passar din grupp och din tanke om vad ni ska arbeta med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: