Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inköp 1 hela kursen

Skapad 2018-10-30 13:30 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Inköp och logistik
Här hittar du allt som kursen Inköp 1 ska innehålla, för att du ska hitta alla uppgifter som ska göras på ett enkelt sätt.

Innehåll

Uppgifter

 • APL uppgift del 2 examinerande

 • APL uppgift del 1 examinerande

 • APL uppgift del 2 examinerande

 • APL uppgift del 1 examinerande

 • Lagerkontroll

 • Lagerkontroll

 • Förpackningar och miljö

 • Förpackningar och miljö

 • Varans väg från ax till limpa

 • Varans väg från ax till limpa

 • Fältuppgift gemensamt projekt

 • Fältuppgift gemensamt projekt v. 37

 • Att arbeta med inköp

 • Att arbeta med inköp

 • Att arbeta med inköp

 • Hur blir man en framgångsrik entreprenör?

 • Hur blir man en framgångsrik entreprenör

 • Inköpsrutiner och dokument

 • Inköpsrutiner och dokument

 • Beräkningsveckor 10-12 i inköp och matte

 • Beräkningsveckor 10-12 i inköp och matte

 • Varans väg, import och internationell handel

 • Varans väg, import och internationell handel

 • Grupparbete om ergonomi och arbetsrätt

 • Grupparbete om ergonomi och arbetsrätt

 • Varuhantering och lagerkoll övning

 • Varuhantering och lagerkoll övning

 • Övning att planera ett sortiment

 • Övning att planera ett sortiment

 • Att arbeta med inköp

 • Projekt FN´s globala mål 10

 • Projekt FN´s globala mål 10

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om varuhantering, varans väg och olika led i försörjningskedjan.
  Ink
 • Kunskaper om inköp och internationell handel.
  Ink
 • Kunskaper om logistik, logistiska samband och olika logistikstrategier.
  Ink
 • Kunskaper om transporter och spedition.
  Ink
 • Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom inköps-, logistik-, transport och speditionsområdet samt att lösa problem.
  Ink
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom inköps- och logistikområdet.
  Ink
 • Förmåga att göra olika ekonomiska beräkningar inom inköp och logistik.
  Ink
 • Förmåga att beräkna kostnader för och värdera olika transportalternativ.
  Ink
 • Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
  Ink
 • Kunskaper om arbetsmiljöfrågor och frågor om hållbar utveckling.
  Ink
 • Centralt innehåll
 • Inköpsarbete och inköpsteknik, betydelsen av en inköpsprocess.
  Ink  -
 • Inköpsarbete i olika typer av företag, till exempel i små och stora företag och i import- och exportföretag.
  Ink  -
 • Leverantörsrelationer och metoder för att finna och bedöma olika leverantörer nationellt.
  Ink  -
 • Import och internationell handel samt internationella handelsregler, till exempel incoterms.
  Ink  -
 • Sortimentsfrågor, hur ett sortiment sätts samman och bedöms.
  Ink  -
 • Varuhantering, lagerkontroll och inventering.
  Ink  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
  Ink  -
 • Prissättnings- och lönsamhetskalkyler inom olika led, till exempel prissättning och kalkyler i butiksledet.
  Ink  -
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
  Ink  -
 • Socialt ansvarstagande och rättvis handel samt betydelsen av verksamhetens roll inom hållbar utveckling och global rättvisa.
  Ink  -

Matriser

Ink
Inköp 1

Centralt innehåll kommer att prövas flera gånger mot kunskapskraven

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Inköpsarbete och inköpsteknik, betydelsen av en inköpsprocess. • Inköpsarbete i olika typer av företag, till exempel i små och stora företag och i import- och exportföretag. • Leverantörsrelationer och metoder för att finna och bedöma olika leverantörer nationellt. • Import och internationell handel samt internationella handelsregler, till exempel incoterms. • Sortimentsfrågor, hur ett sortiment sätts samman och bedöms. • Varuhantering, lagerkontroll och inventering. • Lagar och andra bestämmelser inom området. • Prissättnings- och lönsamhetskalkyler inom olika led, till exempel prissättning och kalkyler i butiksledet. • Arbetsmiljö och ergonomi. • Socialt ansvarstagande och rättvis handel samt betydelsen av verksamhetens roll inom hållbar utveckling och global rättvisa.
E
C
A
1. Kunskaper
1. Kunskaper om inköp och internationell handel.
• Eleven redogör översiktligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs.
• Eleven redogör utförligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs.
• Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs.
1. Kunskaper
1. Kunskaper om inköp och internationell handel.
• Eleven värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker.
• Eleven värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker.
• Eleven värderar med nyanserade omdömen olika inköpstekniker.
1. Kunskaper
1. Kunskaper om inköp och internationell handel.
• Eleven redogör översiktligt för import och internationell handel.
• Eleven redogör utförligt för import och internationell handel
• Eleven redogör också utförligt och nyanserat för import och internationell handel.
3. Förmåga
3. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom inköps-, logistik-, transport och speditionsområdet samt att lösa problem.
• Eleven redogör översiktligt för hur ett sortiment planeras och sätts samman.
• Eleven redogör utförligt för hur ett sortiment planeras och sätts samman.
• Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur ett sortiment planeras och sätts samman.
2. Kunskaper
2. Kunskaper om varuhantering, varans väg och olika led i försörjningskedjan.
• Eleven redogör översiktligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
• Eleven redogör utförligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
• Eleven redogör eleven utförligt och nyanserat för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
3. Förmåga 4. Kunskaper
3. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom inköps-, logistik-, transport och speditionsområdet samt att lösa problem. 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom inköps- och logistikområdet.
• Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
• Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
• Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
6. Förmåga
6. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
• Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt.
• Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt samt tar egna initiativ i arbetet.
5. Förmåga
5. Förmåga att göra olika ekonomiska beräkningar inom inköp och logistik.
• Eleven gör i samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
• Eleven gör efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
• Eleven gör efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
6. Förmåga
6. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
• När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
• När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
• När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
7. Kunskaper
7. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor och frågor om hållbar utveckling.
• Eleven redogör översiktligt för arbetsmiljöfrågor.
• Eleven redogör utförligt för arbetsmiljöfrågor.
• Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsmiljöfrågor.
7. Kunskaper
7. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor och frågor om hållbar utveckling.
• Eleven diskuterar översiktligt inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling.
• Eleven diskuterar utförligt inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling.
• Eleven diskuterar utförligt och nyanserat inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling.
6. Förmåga
6. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
• När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
• När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
• När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: