Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 3

Skapad 2018-10-30 13:38 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Vi ska arbeta med Kristendomen, Judendomen och Islam. Tillsammans upptäcker vi vad religion är och startar med vad barnen vet om religion från början. Vi pratar om kännetecken och vad som är typiskt för de olika religionerna och arbetar med olika berättelser, främst från gamla testamentet.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Religion - Vad är det? Vilka religioner finns i klassen. Vilka byggnader hör i hop med religionerna? Vilka högtider, symboler och berättelser är typiska för Judendom, Kristendom och Islam?

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att lära dig om och jämföra de tre religionerna när det gäller

 • heliga byggnader
 • skapelseberättelser
 • symboler
 • högtider
 • gudar 
 • skrifter

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa och skriva texter
 • lyssna på berättelser
 • samtala om bilder och texter.
 • diskutera likheter och skillnader

Bedömning
Din förmåga att:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader,
 • kunna återge delar av innehållet i några berättelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Religion 3

Når delvis målet
Når målet
Likheter och skillnader
Se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
Jag kan med stöd nämna någon likhet och skillnad mellan religionerna
Jag kan berätta om likheter och skillnader mellan religionerna.
Heliga byggnader.
Inom Kristendomen, Judendomen och Islam.
 • Re  1-3
Jag kan med stöd namnge några heliga byggnader.
Jag kan namnge flera heliga byggnader
Högtider och symboler
Inom Kristendomen, Judendomen och Islam.
 • Re  1-3
Jag kan med stöd ge exempel på någon högtid, symbol och berättelse från Kristendomen, Judendomen och Islam.
Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och berättelse från Kristendomen, Judendomen och Islam.
Religösa berättelser
Återberätta en berättelse från någon av religionerna Kristendomen, Judendomen eller Islam.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Jag kan med stöd återberätta en berättelse antingen skriftligt, med bild eller muntligt/drama.
Jag kan återberätta en berättelse antingen skriftligt, med bild eller muntligt/drama.
 • Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: