Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans tidiga historia

Skapad 2018-10-30 13:51 i Lindbackens skola Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Var kom de första människorna ifrån? Hur kom de hit till Sverige? Hur kan vi veta något om det? Det är några frågor som vi ska försöka hitta svar på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska jag lära mig ?

 • Var, när och hur de första människorna uppstod och hur de levde.
 • Hur människorna spridit sig från där de först uppstod.
 • Istiden
 • Spår i naturen från forntiden
 • Tidslinjer
 • Historiska källor

Hur ska jag lära mig ?

 • läsa faktatexter,
 • titta på bilder, filmer och fundera på hur man kan veta något om den här tiden.
 • arbeta med tidslinjer och med ord som har med tid att göra
 • arbeta enskilt, i par och i mindre grupper.

Vad ska bedömas ?

 •  hur du kan se spår av forntiden i naturen.
 •  du beskriver något om de första människorna, ge exempel på hur människorna levde och några viktiga saker som hände, 
 • du kan tala om när saker har hänt med hjälp av att använda tidslinjer
 • du kan några ord som beskriver tidsperioden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: