Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - politik och politiska partier, åk. 4.

Skapad 2018-10-30 13:51 i Gruvrisskolan Falun
Vi lär oss vad demokrati är samt vilka fri- och rättigheter som är viktiga i en demokrati. Vi studerar också riksdagspartierna inför det kommande valet.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi lär oss om hur en demokrati är uppbyggd och vad som skiljer demokrati från diktatur. Ett axplock av frågor som vi arbetat med är: Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering? Vem har mest makt i samhället? samt Hur kan du påverka samhället? Vi har även arbetat med de olika politiska partierna. Vad som skiljer dem åt och vad de har gemensamt.

Innehåll

Under arbetet har eleverna:

- Samtalat i helklass, mindre grupper och i par.

- Arbetat med samarbete genom kooperativt lärande.

- Lyssnat på samt sett intervjuer med de olika partiledarna och genomfört olika uppgifter, både skriftligt och muntligt, kopplat till detta. 

- Tittat på val-filmer och reflekterat kring dessa.

- Genomfört ett arbete att skapa ett eget parti enskilt eller i par.

- Arbetsområdet avslutas med en enskild uppgift att svara på frågor från arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Samhällskunskap - politik.

E
C
A
Fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och
Resonemang
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Centrala begrepp
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven redogör för de mänslikga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven förklarar de mänslikga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven beskriver utförligt de mänslikga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: