Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur åk 2, Svenska

Skapad 2018-10-30 13:52 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Arbete om att skriva två typer av texter om ett djur
Grundskola 2 Svenska
Vi ska träna på att skriva beskrivande faktatext och instruerande text om ett djur.

Innehåll

I sex veckor ska vi arbeta med djur i geogrupperna på onsdag eftermiddagarna. Detta är en planering över vad vi ska göra vid lektionstillfällena.

Lektion 1. Vi presenterar temat, Eleverna väljer djur och börjar söka fakta, skriva tankekarta.

Lektion 2. Vi läser faktatexter tillsammans. Vilka ämnen från elevernas tankekartor hittar de i de tryckta faktatexterna. Vad känns igen. Vad är nytt. Eleverna börjar skriva en egen beskrivande faktatext.

Lektion 3. Skriva klart faktatexten. Kompisläsning av faktatext och med hjälp av vuxen göra förbättringar. Börja redigera.

Lektion 4. redigera klart och skriva rent. Hitta/Rita bild till.

Lektion 5. Göra en instruktion om hur djuret ska skötas. Punktlista.

Lektion 6. Läsa upp/Redovisa texter samt hitta likheter/olikheter mellan djuren i smågrupper. Utvärdera arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: