👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2018-10-30 13:58 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Geografi Svenska Historia Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med Norden där vi bland annat kommer att starta upp en resebyrå och informera andra om de nordiska länderna.

Innehåll

Resebyrå

 

 • Kom på ett namn till er resebyrå(Tex Ving resebyrå, Nordiska resor mm

 • Kom på en passande slogan, tex Vings resor när du vill lära dig mer om Norden.

 • Fakta om huvudstaden i ditt land

 • Invånare, hur många bor det i landet ?

 • Vilket statsskick har landet ? Monarki eller republik

 • Natur, hur ser naturen i landet ut ? Sjöar, hav, fjäll, fjordar, berg, öar,

 • Djurliv

 • Sport

 • Fun fact tex en stor händelse som landet kanske är stolta över eller kända för.
 • Rita en karta över ditt land, på kartan ska du märka ut följande:

Stora städer, Sjöar, älvar och hav, berg och grannländer.

 • Rita landets flagga.

 • Du ska nu intervjua någon från det landet som du jobbar med. Du ska därför förberedda frågor inför intervjun. Det kan vara frågor som ni undrar över angående ert arbete men även frågor som kan förstärka bilden om vad som är bra mer ert land.

 

 

https://sites.google.com/a/utb.helsingborg.se/norden-taagaborgsskolan/

 

Länk till arbetet.

https://docs.google.com/presentation/d/1vqZ7aQ0ixl3eqrte7jwTjRPOtHqhV0QM/edit#slide=id.p1

 

Matriser

Hi Sv Ge SvA
Norden

Svenska/SVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SV/SVA
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan med hjälp skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
SV/SVA
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan med hjälp och stöttning ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
SV/SVA
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I texterna använder du med hjälp och stöttning grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
SV/SVA
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du med hjälp och stöttning förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ge
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan med hjälp och stöttning använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ge
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har med hjälp och stöttning grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur­ och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur­ och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hi
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan med hjälp och stöttning tolka och visa på spår av historien i vår tid och med hjälp och stöttning föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklande resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklande och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.