Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik/taluppfattning och tals användning årskurs 4-6 Skånhällaskolan

Skapad 2018-10-30 13:59 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska arbeta med siffror och tal. Vi ska storleksordna, jobba med positionssystemet och träna på de fyra räknesätten på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda det matematiska språket och se samband mellan olika begrepp
 • välja och använda olika metoder för att beräkna och lösa uppgifter
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt
 • diskutera matematik

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • hela tal och titta på hur de kan delas upp
 • decimaltal och dess talsorter
 • bråktal 
 • procent
 • se sambandet mellan decimalform, bråkform och procentform
 • de fyra räknesätten och hur de hänger ihop
 • det binära talsystemet
 • rationella tal
 • huvudräkning
 • överslagsräkning
 • olika skriftliga metoder och digitala metoder för att beräkna olika tal
 • fundera över om svaret kan stämma/är rimligt
 • enkla problemlösningar

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring matematiska begrepp och metoder. Man tränar i boken men även i grupp under olika aktiviteter eller problemlösningssituationer.

 

Bedömning 

Vi tittar på hur du arbetar under lektioner, hur aktiv du är och om du försöker lösa uppgifter som vi arbetar med. Vi gör också en diagnos efter avslutat område för att se att du har förstått.

 

 

Matriser

Ma
Matris taluppfattning & tals användning årskurs 4-6

Jag...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
löser enkla matematiska problem
 • Ma  E 6
Jag prövar själv en stund men ger upp ibland.
Jag prövar gärna mer än ett sätt innan jag kanske väljer att arbeta med någon annan eller få lite hjälp.
Jag vill gärna lösa problemet själv först genom att testa olika sätt.
resonerar
Jag kan berätta och rita hur jag tänkt.
Jag kan berätta, rita och visa med symboler.
Jag kan berätta, rita, visa med symboler, använda tabeller och grafer när jag förklarar.
beskriver hur jag gör
 • Ma  E 6
Jag kan ibland visa ganska tydligt hur jag gör.
Jag kan ofta visa tydligt hur jag gör.
Jag är nästan alltid tydlig när jag beskriver hur jag gör.
funderar över om resultatet är rimligt.
Jag försöker och kan ibland motivera om svaren är rimliga.
Jag har ofta koll på om ett svar är rimligt eller inte.
Jag har bra koll på rimligheten när jag löser uppgifter.
använder metoden huvudräkning
 • Ma  E 6
Jag försöker räkna ut med hjälp av huvudräkning.
Jag räknar ofta rätt när jag huvudräknar.
Jag behärskar huvudräkning på ett bra sätt.
använder olika skriftliga metoder tex. algoritm, talsorter för sig
Jag försöker
Jag räknar ofta rätt
Jag känner mig säker
förstår vissa begrepp
 • Ma  E 6
Siffra? Tal? Positionssystemet? Talsorter? Tallinje? Likhetstecken? addera? subtrahera? summa? term? differens? faktor? produkt? täljare? nämnare? kvot? procent? Jag förstår några.
Siffra? Tal? Positionssystemet? Talsorter? Tallinje? Likhetstecken? addera? subtrahera? summa? term? differens? faktor? produkt? täljare? nämnare? kvot? procent? Jag förstår de flesta.
Siffra? Tal? Positionssystemet? Talsorter? Tallinje? Likhetstecken? addera? subtrahera? summa? term? differens? faktor? produkt? täljare? nämnare? kvot? procent? Jag förstår alla.
kan
Jag försöker men tycker det är lite svårt att storleksordna hela tal upp till 10 000.
Jag klarar ofta att storleksordna hela tal upp till 10 000.
Jag kan storleksordna hela tal upp till 10 000.
kan
Jag försöker och kan ibland sätta ut olika tal på en tallinje.
Jag har ofta rätt när jag sätter ut olika tal på en tallinje.
Jag kan sätta ut olika tal på en tallinje.
kan se ett samband mellan addition och subtraktion - att om 8+2=10 så är 10-2=8
Jag tycker det är svårt
Jag tycker det är ganska svårt
Jag kan se samband
kan se ett samband mellan multiplikation och division - att om 8x5=40 så är 40/5=8
Jag tycker det är svårt
Jag tycker det är ganska svårt
Jag kan se samband
kan se sambandet mellan decimalform, procentform och bråkform - att 0,5=50%=1/2
Jag kan detta i enkla bråk
Jag kan detta för nästan alla bråk
Jag är säker och kan detta alltid.
kan enkel bråkräkning
Jag tycker det är svårt men kan ibland, framförallt i addition.
Jag kan oftast räkna med de enkla bråken i addition och subtraktion.
Jag är säker på att addera och subtrahera olika bråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: