Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- Bygga framtida hus

Skapad 2018-10-30 14:04 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Teknik
UPPDRAGET Ta fram en idé och bygga en fysisk modell av ett framtida boende. Målgruppen är en framtida familj år 2030.

Innehåll

 

 Målgruppen är en framtida familj år 2030. Boendet skall utgå från hållbara tekniska lösningar och vara anpassad till målgruppens eventuella behov. Modellen skall vara byggd av återvunnet material. Hänsyn till hållbara material (för den verkliga bostaden) skall beaktas.

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar 
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 •  Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande

  Bekanta sig och arbeta enligt den tekniska processen och olika tekniska lösningar genom att utgå från ett behov till en färdig produkt

 Arbeta värdeskapande med en testgrupp och anpassa/justera i dialog med målgruppen

 Konstruktionsarbete

 Dokumentera och presentera projektet i en teknisk rapport

 

Hur ska vi arbeta? 

Eleverna kommer att jobba i gruppen och ska tänka på:

 Teknisk rapport som beskriver hur produkten är konstruerat utifrån följande rubriker:

 Idébeskrivning – vad är den övergripande idén med bostaden?

 Målgruppsanalys – Geografiskt läge? Vilka skall bo i bostaden? Hur har man anpassat efter behoven?

 Design – hållbara materialval, form, funktion?

 Tekniska lösningar – vattenförsörjning, energibehov och val av energi, avfallshantering, transporter, kommunikation, hälsa?

 Skiss måttsatt i tre vyer

 

 Loggbok – dokumentation och utvärdering av arbetsprocessen 2. Modell av boendet max 50 x 50 x 50 cm (max 4 per anmäld klass)

 

Bedömning (Kunskapskrav)

BEDÖMNINGSKRITERIER

 I vilken grad uppfylls den tekniska rapportens alla delar?

 Hur väl stämmer modellen överens med de tekniska lösningarna?

 Har man använt tekniska begrepp i rapporten?

 I vilken grad tas hänsyn till hållbara material och lösningar?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Ämnesmatris Teknik 4-6 HEJA

Teknik 4-6

På väg
Grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker i vardagen och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Konstruktion
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Konstruera
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Tekniken i samhället
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: