Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering Långsjöskolan åk 7-9

Skapad 2018-10-30 14:05 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Under veckorna 34-39 arbetar vi med orientering, både teoretiskt och praktiskt. Syftet är att ni ska få ännu större förståelse av begreppen skala, tumgrepp, passa kartan, kartans färger och tecken etc. så att ni kan tillämpa det i naturen.

Innehåll

Arbetsprocess och lektionstid

På lektionerna kommer vi arbeta med grunderna i orientering i olika miljöer samt träna/genomföra orientering praktiskt.
I år 7 orienterar vi i både i närmiljön och okänd terräng. och i år  8 och år 9 i något mer okänd terräng.

Du ska kunna orienteringsbegrepp såsom skala, kartfärger, ledstänger, karttecken, passa kartan, tumgreppet, ekvidistans etc.

Du kan träna karttecken på egen hand genom denna länk. http://www.elevspel.se/amnen/idrott-och-halsa/1060-orienteringstecken.html

Banorna vid skolan är nivåanpassade från E-A nivå. Du får vara med om en riktig orientering vid Lindbacken med övriga skolor i Rimbo.  

Film 1:

Film 2: Idrottshjälpen om ekvidistans,skala och ledstänger. Samt kompass stöd.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att kunna orientera - i närmiljön i år 7, och i något mer okänd terräng. I år 8 och år 9 kommer ni att få visa dina individuella kunskaper på nivåanpassade banor. Teoretiskt prov förekommer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Åk 9 Orientering

Orientering

På väg
E
C
A
År 7-9
Du har svårt att med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta de flesta kontroller.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta samtliga kontroller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: