Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med qr-koder som digitalt verktyg

Skapad 2018-10-30 14:12 i Norra Förskolan Vindförberg Rättvik
Arbeta med QR-koder som digitalt verktyg.
Förskola
Arbete med QR-koder som digitalt verktyg för barnen på förskolan Vindförberg

Innehåll

Nuläge

Barnen har ett stort intresse utav arbete med lärplattan. Vi vill även stärka gruppen och utmana barnen med olika digitala verktyg.

Mål

Målet som ska nås är att barnen får prova olika digitala verktyg, nu genom QR-koder. Detta ska inbjuda till lek, fantasi och samarbete mellan barnen.

Syfte 

Samhället har allt mer digitaliseras, därför har vi i förskolan en förväntning på oss att lära barnen olika sätt att kommunicera och använda digital teknik samt hur man kan använda den i vardagen.

Genomförande

 I skogen på Vindförberg bor trollet Trulls, barnen har inte träffat de någon gång men de brukar få uppgifter och lämna teckningar i hens brevlåda i skogen.

Trulls ska lämna uppgifter till barnen genom QR-koder i skogen, detta kan vara genom både ljudfiler, film och bilder.

Uppgifterna kan vara både lekar och andra utmaningar som utmanar och stimulerar barnen på olika sätt.

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt under gemensam reflektionstid samt reflekterar tillsammans med barnen.

Ansvar

Personal på avdelning Ekorren ansvarar för arbetet med QR-koder.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: