Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavningsregler åk 5

Skapad 2018-10-30 14:17 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Du kommer att få möjlighet att träna och sammanfatta de regler som styr den svenska stavningen. Vi ska arbeta med stavning utifrån givna regler. Arbetet tar upp alfabetet, vokaler, konsonanter och de olika ljuden.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
I svenskan finns det regler som styr hur vi stavar våra ord. Du ska få möjlighet att lära dig stava utifrån dessa regler. Du ska bl a öva på att stava ng-ljudet, tj-ljudet, j-ljudet, sj-ljudet, å-ljudet, kort ä-ljud.

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

I arbetet får du att möta många svenska ord.  Du får möjlighet att använda begreppen i olika sammanhang samtidigt som du lär dig att förstå innebörden av olika begrepp och att kunna relatera dem till varandra.

Du kommer därmed att ha stor möjlighet att utveckla din begreppsliga förmåga.

Mål

I det här arbetet är målet att du ska lära dig att stava:

 • ng-ljudet
 • tj-ljudet
 • sj-ljudet
 • å-ljudet
 • kort ä-ljud

Du ska även känna till att det finns undantagsregler vid stavning.

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Enskilt arbete och grupparbete med olika övningar, t.ex. stenciler, korsord, spel både analogt och digitalt

 

Bedömning

I slutet av arbetsområdet kommer vi ha ett förhör/prov.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Stavning av de olika ljuden du övat på

Matris för vad du bör kunna efter arbetsmomentet stavning år 6.
Säker
Osäker
Ljudenliga
Ord som stavas som de låter t ex vänta, börjar.
S- ljudet
T ex salt, cement.
KS
T ex dags, köksbord, tändsticksask, lax, accelerera.
Gömda r
T ex bort, horn, sport.
Ng-ljudet
T ex gång, tänka, regn.
Tj- ljudet
T ex tjock, kärlek, kjol, chips.
J- ljudet
T ex jakt, gissa, gjorde, hjälm, ljud
Sj- ljudet
T ex sked, skjorta,sjal, scimpans, charm, dusch, energi.
Dubbelteckning
Stavning av dubbla konsonanter
Å- ljudet
Välja rätt vokal å eller o, vid stavning av å-ljudet.
Kort ä-ljud
Välja rätt vokal, e eller ä.
Konstiga ord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: