Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hum-Sam centralt innehåll

Skapad 2018-10-30 14:18 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Här kan du läsa om centralt innehåll i kursen Hum-Sam beteende.

Innehåll

 

Ämne - Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

 

Undervisningen i ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering ska syfta till att eleverna fördjupar sina kunskaper inom ett valt kunskapsområde. Eleverna ska ges möjlighet att fördjupa ett vetenskapligt förhållningssätt, till exempel genom att diskutera teorier och pröva hypoteser. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda relevanta begrepp och metoder inom kunskapsområdet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att vara källkritiska samt resonera kring och presentera resultat. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att relatera de fördjupade kunskaperna inom humaniora eller samhällsvetenskap till omvärlden samt bidra till att de utvecklar förmåga att omsätta kunskaperna i handling.

 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att på ett fördjupat sätt arbeta med vetenskapliga metoder inom humaniora eller samhällsvetenskap. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att uttrycka kunskaper och föra resonemang såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

 

1. Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

2 Källkritisk metod inom kunskapsområdet.Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.

3. Praktiska tillämpningar av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar. 

4.Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: