Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens världsdelar, världshav, väderstreck och luft.

Skapad 2018-10-30 14:22 i Gruvrisskolan Falun
Ett temaarbete för åk 2 där vi går igenom världsdelarnas och världshavens namn och läge på jordgloben. Vi lär oss även väderstrecken och tar reda på mer om någon plats på jorden.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Geografi Svenska SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig vad världsdelarna och världshaven heter och var på jorden de är. Du kommer även att få lära dig om luftens egenskaper och våra väderstreck.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig. 

Undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal-skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen i ämnet NO ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

 

Du ska utveckla förmågan att:

 • göra geografiska analyser av omvärlden.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Konkretisering av mål

Du ska få lära dig:

- namn på världsdelarna och världshaven och var på jordgloben de ligger
- att beskriva storleken på världsdelarna i förhållande till varandra
- namn och riktning på de fyra väderstrecken

- skriva faktatexter

- grundläggande egenskaper hos luft

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta med karta och jordglob, skriva faktatexter, arbeta med uppgifter, titta på filmer, arbeta med digitala verktyg såsom Kahoot, Mentimeter etc.

Bedömning

Du kommer löpande att bedömas i hur du kan använda karta, jordglob och väderstreck för att tala om var världsdelarna och världshaven ligger och vad de heter.

Du kommer också att få visa att du kan namnge och peka ut världsdelarna, världshaven och de fyra väderstrecken på en världskarta skriftligen. 

Du kommer även att få visa att du har skrivit en kort faktatext.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv SO Ge
Temaarbete - världen åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 3+
Väderstreck
 • Ge  1-3
Du känner igen begreppen norr, söder, öster och väster.
Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Du vet vad väderstrecken heter och kan också visa tex på en karta.
Världsdelar
 • Ge  1-3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnen på flera världsdelar.
Du kan namnen på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Du kan namnen på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob. Du kan också beskriva storleken på världsdelarna i förhållande till varandra.
Världshav
 • Ge
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnen på flera världshav.
Du kan namnen på världshaven och kan också peka ut dem på en karta eller en jordglob.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: