👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, Grundsärskolan, Åk 1-6, Redskap och grovmotoriska rörelser

Skapad 2018-10-30 14:23 i Berga grundsärskola Uppsala
Redskapsbanor och redskapsövningar, grundsärskolan
Grundsärskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Du ska få träna dina grovmotoriska rörelser, koordination, styrka, rörlighet, balans och kroppskontroll i banor och i olika övningar med redskap.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Du ska få utveckla din förmåga att använda dina grovmotoriska rörelser ex. krypa, åla, hoppa, klättra, balansera, stödja samt att utveckla dina sammansatta former och känna rörelseglädje.

Du ska också lära dig att förebygga risker i samband med fysisk aktivitet.

Du ska få lära dig att använda rätt ord och begrepp till de övningar du gör och redskap du använder.

2. Undervisningens innehåll

Undervisningen fokuseras på de grovmotoriska grundformerna och deras sammansatta former i olika redskapsövningar och redskapsbanor.

Eleverna ska få öva på att till exempel rulla, åla, klättra, stödja, krypa, hoppa och balansera i kombination eller med hjälp av olika redskap.

Eleverna ska också få arbeta med säkerhet och ansvarstagande dvs. använda material på ett säkert sätt och kunna följa de instruktioner som ges. Eleverna får både styrda uppgifter samt träna fritt.

3. Bedömningsuppgifter

Hur eleverna använder sin kropp i de olika rörelserna, med eller utan redskap.

Hur eleverna utför rörelser samt visar förståelse för säkerhet och ansvarstagande.

Hur eleven reflekterar och använder ord och begrepp kring de upplevelser som aktiviteterna medför.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  4-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  C 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  A 6

Matriser

IDH
Redskapsidrott, idrott och hälsa åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Fysiskt aktiv
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Förebygger skador
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.