Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett hål om dagen åk 6

Skapad 2018-10-30 14:23 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Åk 6 läser gemensamt "Ett hål om dagen" under höstterminen

Innehåll

Pedagogisk planering svenska

Vi läser  ”Ett hål om dagen ” av Louis Sachar

 

Syfte

Eleven kommer att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och formulera sig i tal och skrift.

 

Elevens mål

Lyssna och hänga med i högläsningen.

Skriva olika typer av texter

1.      Korta reflektioner

2.      Svara på frågor om texten, olika nivåer (gröna, gula, rosa)

3.      Beskriva karaktärer och miljö

4.      Resonerande texter kring etiska dilemman

5.      Argumenterande text

6.      Berättande text/uppsats

Samtala i grupp kring berättelsens dilemman.

Muntlig presentation av valfri scen eller person i berättelsen, presentera i liten grupp, leda samtal.

 

Illustrera miljö, presentera tankar i helklass

 

Jämföra bok och film, muntligt i grupp

 

Undervisningen

Högläsning

Lärarledd undervisning

Gruppsamtal

Eget skrivande

Film

 

 

Hur du visar att du når målen:

 

Du arbetar med de uppgifter du får på lektionerna

Läraren tar in och bedömer dina texter under arbetet, i slutet lämnar du in anteckningsboken för slutlig bedömning. Då ska alla texter finnas där.

Du är aktiv i samtal, lyssnar och framför dina egna tankar.

Du gör en kort presentation av ett ämne som hör ihop med boken, du presenterar i liten grupp.

Du leder ett samtal i liten grupp där du jämför boken med filmen.

Du gör en illustration av miljön och berättar om den.

Du gör en slutuppgift, en text om ett valfritt ämne kopplat till berättelsen

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: