Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare, åk 9 Friskolan Metis 20/21

Skapad 2018-10-30 14:27 i Friskolan Metis Grundskolor
Eleverna läser deckare och skriver färdigt sin egen deckare.
Grundskola 9 Svenska
Arbete med litteraturläsning, där du analyserar och reflekterar kring en filmad deckare och dess ursprungstext samt en deckare efter eget val. Du kommer också; att få; skriva en egen deckare. Inlämning v. ? och v. ?.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du att få jobba med att läsa skönlitteratur och analysera den. Du kommer att få skriva en längre text som börjar med en tankekarta och efter bearbetningar slutar i en egenskriven deckarhistoria. 

Ur Centralt innehåll

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • kunskap om olika genrer och hur de skiljer sig från varandra. 
 • din medvetenhet om avsändare, syfte och sammanhang.
 • hur du använder olika begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • hur du använder olika typer av lässtrategier.
 • hur du använder stavningsregler och visar kunskap om skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • hur du skriver en deckare samt recension med olika uppbyggnad och språkliga drag.
 • hur du använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och förståelse.
 • hur du använder ditt språk vid olika tillfälle.
 • hur du förstår olika sorters texter samt att analyserar deras innehåll och budskap.
 • bearbetarbetning av dina texter.
 • presentation av ditt arbete muntligt.

Undervisningens innehåll

 • Introduktion - presentation av genren deckare/kriminalroman/thriller av läraren.
 • En jämförelse mellan en skriven deckare och en filmad.
 • Välj en deckare som passar både Din smak och Din ork! Bibliotekarien hjälper Dig säkert gärna eller så kan Du få hjälp av Din lärare, en kamrat eller föräldrarna. 
 • Fyll i läslistan – bestäm hur många sidor eller hur lång tid Du ska läsa varje dag. Läs hemma och i skolan! 
 • När Du läst klart, anteckna i läslistan! 
 • Skriv en recension. Beskriv huvudperson/er, miljö, handling. Gör ett omdöme om boken. 
 • Skriv färdigt din egen deckare - följ mallen för hur du bygger din deckare i olika steg. Notera att deckaren lämnas in separat från resten av arbetet.
 • Redovisa recension muntligt för klassen. 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas hur

 • du utefter egna erfarenheter tolkar och för resonemang om budskap i olika verk
 • du skriver olika slags texter med språklig variation, textbindning och anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
 • du för resonemang om boken med kopplingar till författaren och drar slutsatser om samband mellan texten och författaren och hur det har påverkats av historiska och kulturella sammanhang
 • du ger omdömen om textens innehåll, språk och uppbyggnad
 • du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter samt hur du väljer lässtrategier utifrån olika texters särdrag
 • du utifrån respons bearbetar texter så att de blir tydliga, får högre kvalitet och uttrycksfullhet
 • du gör sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar dessa vad gäller tid- och orsakssamband som gör att du visar att du förstår vad du läst

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: