Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från forntid till medeltid

Skapad 2018-10-30 14:28 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med stenåldern, bronsåldern, järnålder och vikingatid. Största fördjupningen kommer att ligga på vikingatid. Vi kommer att jämföra dessa perioderna och se hur människans levnadsförhållanden och utveckling förändrats.
Grundskola 4 SO (år 1-3) Historia
Det här läsåret kommer vi på historielektionerna att genomföra en resa från istid fram till medeltid. I detta arbetsområde kommer vi att undersöka och belysa vad som skiljer de olika epokerna åt. Under resan kommer vi även att göra en fördjupning i vikingatiden. Vi kommer att se hur människan och hennes omvärld utvecklas i och med historiens gång.

Innehåll

Elevdel

 

Konkreta mål

Du skall genom flera arbetssätt få utveckla kunskaperna om forntiden och vikingatiden. Du skall få inblick i hur människan och samhället utvecklats över denna tid, och kunna göra jämförelser mellan de olika epokerna. Detta är tänkt att leda till förståelse för skillnader i hur människan ser på sin nutid och framtid. Du kommer också att få en överblick av olika sorters historiska källor. 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms hur du kan:

 • Beskriva viktiga historiska skeende, dess orsak och konsekvenser.  
 • Förklara konsekvenserna av vikingarnas resor.
 • Beskriva hur samhället utvecklades under forntiden och vikingatiden.
 • Använda dig av historiska begrepp.

Undervisning

Undervisningen sker i form av genomgångar, diskussioner, filmvisning samt arbete med teoretiskt arbetsmaterial.

Lgr11

 

Syfte

Öka förståelse för hur människor ser på vår samtid och framtiden.

Att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

 

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: