Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoriteter i Sverige? Vad är religion och livsåskådning?Vilka religioner finns i Sverige?

Skapad 2018-10-30 14:30 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap Bild Samhällskunskap
Vilka ord och begrepp är typiskt för religioner? Vilka livsåskådningar fanns i Sverige, innan kristendomens införande? Vilka religioner finns nu i Sverige? Vilka minoriteter finns i Sverige? Vad betyder minoritet?

Innehåll

Genom:

Att förstå och berätta vad religion och livsåskådning innebär

Att kunna  jämföra olika religioner som finns i Sverige.

Att berätta om fornskandinaviska religioner.

Att göra en PP om samisk religion

Att erhålla och öka sin egenkunskap och förståelse för hur människor lever, etik och moral samt kläder.

Att förstå vad en minoritet är och veta vilka minoriteter som finns i Sverige samt vilka språk som används.

Hur?

Expertgrupper, informativa planscher, PP och att kunna ord och begrepp i ämnet samt läsa, förstå och redovisa sina kunskaper med utgångspunkt från grundboken i samhällskunskap.

Arbetet genomförs enskilt, i par och i grupp.

Eleverna skriver en berättelse, om två personer som söker svaren på alla frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: