Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska HT18 pedagogisk planering V. 45-52

Skapad 2018-10-30 14:37 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskap er om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

Innehåll

 • Arbetsområde

Läsa, skriva, kultur och tradition

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa, skriva och sammafatta olika texter.
 • Återberätta i grupper.
 • Översätta olika korta texter från modersmål till svenska  och tvrärtom.
 • Reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi ska arbeta med olika fakta texter( t.ex. brev, faktatexter, berättelse....).
 • Öva i grupper att återberätta och sammafatta olika typer av texter.
 • Använda texter ur olika tidningar och översätta dem till svenska och tvärtom.
 • Träna på hur språket är uppbyggt(t.xe. Ordföljd, grammatiska regler....).
 • Vi ska utveckla din kunskap om kulturer och traditioner(t.ex. film, faktatexter, berättelse.....)

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen kan läsa och skriva olika slags texter( t.ex. brev, faktatexter,berättelse....).
 • Hen kan läsa olika texter med flyt genom att använda lässtrategier.
 • Hen kan återberätta och sammafatta egna texter.
 • Hen kan Tolka och reflektera över traditioner, kulturer och olika samhällsfrågor.Vi gör jämförelser med Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: