Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2018-10-30 14:37 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Hur känner man igen en årstid? Hur anpassar sig växter och djur till olika årstider? Vad finns det för djur och växter i närmiljön och vad är egentligen en näringskedja? Detta är frågor som du kommer att få svar på i detta tema!

Innehåll

Kommunikativ förmåga

Du kommer att få träna dig på den kommunikativa förmågan genom att samtala, diskutera och reflektera.

 

Procedurförmågan

Du kommer att få träna dig på procedurförmågan genom att skriva faktatexter om djur och växter. Du kommer att få utföra enkla fältstudier och observationer utifrån tydliga instruktioner.

 

Analysförmågan

Du kommer att få träna dig på analysförmågan genom att sortera djur och växter efter olika egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

 

Begreppsförmågan

Du kommer att få träna dig på den begreppsliga förmågan genom att lära dig olika begrepp och sätta in dem i rätt sammanhang. 

 

Arbetssätt

Du kommer bland annat att få:

 • läsa olika faktatexter.
 • titta på filmer.
 • skriva egna faktatexter för hand och på iPad.
 • skapa bilder till dina faktatexter.
 • göra enkla undersökningar och observationer.
 • dokumentera dina resultat.

 

Viktiga begrepp

årstid

höst

vinter

vår

sommar

natur

temperatur

barrträd

lövträd

klorofyll

ide

livscykel

näringskedja

art

föda (mat)

flyttfåglar

stannfåglar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Året runt i naturen

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikativa förmågan
Berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du kan berätta om någon förändring i naturen och ge exempel på någon livscykel.
Du kan berätta om några förändringar i naturen och ge exempel på några livscykler.
Du kan berätta om flera förändringar i naturen och ge exempel på flera olika livscykler.
Procedurförmågan
Skriva en enkel faktatext med hjälp av stödord.
Du kan med stöd skriva en enkel faktatext.
Du kan skriva en enkel faktatext.
Analysförmågan
Namnge några vanliga växter och djur i närmiljön samt kunna sortera dem efter olika egenskaper.
Du kan några vanliga växter och djur och kan sortera dem efter någon egenskap.
Du kan flera vanliga växter och djur och kan sortera dem efter några egenskaper.
Du kan många vanliga växter och djur och kan sortera dem efter flera olika egenskaper.
Analysförmågan
Beskriva och ge exempel på kopplingar mellan djur och växter i olika näringskedjor
Du visar med stöd att du vet vad en näringskedja är.
Du visar att du vet vad en näringskedja är.
Du visar att du vet vad en näringskedja är samt har förmågan att själv visa hur en näringskedja är uppbyggd.
Begreppsliga förmågan
Förstå och förklara de olika begreppen.
Du har en del kunskaper om de olika begreppen. Du förstår och kan förklara några av begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om begreppen. Du förstår och kan förklara flera begrepp.
Du har goda kunskaper om de olika begreppen. Du visar att du förstår flera begrepp genom att relatera begreppen till varandra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: