Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2018-10-30 14:41 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

Mål

Du ska i arbetsområdet läsa:

 • kunna läsa texter med flyt och förståelse.
 • visa att du kan stanna upp och korrigera din läsning om något blivit fel.
 • visa att du förstår texters innehåll och kan återge delar av innehållet samt besvara frågor kopplade till texten.
 • kunna dra enkla slutsatser och göra förutsägelser under tiden och efter du läst.

Du ska i arbetsområdet skriva:

 • skriva så texten är läslig för dig själv och andra och använda gemener och versaler på ett korrekt sätt.
 • kunna stava många för eleven vanligt förekommande ord.
 • kunna skriva berättande texter markerade med rätt skiljetecken och som har en röd tråd.
 • kunna skriva beskrivande texter där innehållet tydligt framgår.

Du ska i arbetsområdet tala, lyssna och samtala:

 • kunna lyssna och följa med i handlingen när någon läser.
 • kunna förstå vad texten handlar om och kunna återge delar av innehållet.
 • kunna återberätta en egenupplevd händelse så att andra förstår.
 • kunna berätta i grupp och lyssna på andra.
 • kunna följa en enkel instruktion.

 

Du visar att du når målen genom att:

 • Du läser en text högt för någon annan och korrigerar dig själv om något blir fel.
 • Du behärskar att återge delar av handlingen samt besvara frågor som är kopplade till texten.
 • Du behärskar att dra enkla slutsatser och göra förutsägelser under tiden och efter du läst.
 • Du skriver berättande texter med skiljetecken och röd tråd och beskrivande texter med tydligt innehåll.
 • Du behärskar att stava vanligt förekommande ord.
 • Du behärskar att följa enkla instruktioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: