Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talspråk som uttrycksform

Skapad 2018-10-30 14:42 i Mörsils förskola Åre
Förskola
Vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas i och att kunna kommunicera via det talade språket.

Innehåll

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

Syfte: Att barnen ska kunna använda sig av talspråket som uttrycksform och genom att öka ordförståelse och ordförråd hos barnen skapa bättre förutsättningar till bra kommunikation på och utanför förskolan.

 

Hur: Vi skapar miljöer som inbjuder till kommunikation

         Vi läser och samtalar om böcker och använder böcker som inspiration i våra olika miljöer, projekt och temaarbeten.

         Vi samtalar med barnen varje dag, upprepar, benämner och sätter ord på allt vi gör.

         Vi ser våra språkstödjare som en värdefull språkresurs i verksamheten.

         Vi reflekterar kontinuerligt över barngruppens språkutveckling, verksamhetens språkmiljö och pedagogernas förhållningssätt för att kunna utveckla arbetet vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: