Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysisk aktivitet i vardagen

Skapad 2018-10-30 14:43 i Frejagymnasiet Mölndals Stad
Gymnasiesärskola Idrott och hälsa, IDO
För att bygga nya eller bibehålla sina muskler för vi in fysisk aktivitet i vardagen. Att "gå" mellan förflyttningar, stretcha stela muskler mm.

Innehåll

Varje dag utför alla elever fysisk aktivitet i vardagen genom att vara delaktiga i förflyttningar, Genom att kunna stå på sina egna ben, ev kunna ta några steg. Eleverna har olika hjälpmedel som används minst en gång per dag, så som tipp brädor, gjutna ståskal, gåstolar, rullator för att få belastning av skelett, förebygga dålig blodcirkulation och träna lungorna. 

Vi jobbar med att bibehålla muskelgrupper som blir svagare av sjukdomar. Medan andra jobbar med att bygga muskler för att stärka kroppshållning bla. I den delen av arbetet utför vi stretch, styrketräning och promenader. 

Elevernas fysioterapeuter kommer regelbundet för att stödja oss i arbetet med fysisk rörelse.

För att främja kroppsuppfattningen lägger vi in kroppskontakt genom massage vid avslappning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genomföra fysiska aktiviteter som utvecklar fysisk förmåga och kroppsuppfattning.
  IDO
 • Centralt innehåll
 • Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.
  IDO  -
 • Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, till exempel sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa.
  IDO  -
 • Mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan användas för att nå mål och ökat välbefinnande.
  IDO  -
 • Eleven deltar i att genomföra olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.
  IDO
 • Eleven deltar i att genomföra friluftsaktiviteter och utevistelser under olika förhållanden. Vid utevistelserna deltar eleven i att använda utrustning på ett säkert och till situationen anpassat sätt. Eleven deltar i kommunikation om vilken betydelse livsstilen har för hälsa och välbefinnande.
  IDO

Matriser

IDO
Idrott och hälsa bedömningsmatris

Fysiska aktiviteter och rörelse

 • IDO   1) Förmåga att genomföra fysiska aktiviteter som utvecklar fysisk förmåga och kroppsuppfattning.
Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Genomför med stöd
Genomför självständigt
Kommunicerar kring ämnet
Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin och grovmotorik, balans, styrka och kondition.
Rörelse till musik och dans.
Kost i samband med fysiska aktiviteter.
Hänsynstagande, samarbete och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Friluftsliv och utevistelse

 • IDO   2) Förmåga att genomföra olika former av friluftsaktiviteter.
Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Genomför med stöd
Genomför självständigt
Kommunicerar kring ämnet
Planering och genomförande av friluftsaktiviteter, t.ex. stavgång och fiske.
Orientering i närmiljön. Hur man söker kännetecken i närmiljön samt kartans uppbyggnad och symboler.
Allemansrätten och ansvarsfullt uppträdande i naturen.
Klädsel och utrustning vid vistelse i naturen i samband med olika aktiviteter och under olika årstider.
Säkerhet i samband med friluftsliv och utevistelse.

Livsstil och hälsa

 • IDO   3) Förmåga att reflektera över livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande.
Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Genomför med stöd
Genomför självständigt
Kommunicerar kring ämnet
Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, t.ex. sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa.
Kroppsideal i media, bland ungdomar och inom idrotten.
Droger och hur användning av droger påverkar vår kropp.
Mental träning och avslappning, t.ex. genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan kännas för att nå mål av ökat välbefinnande.
Föreningsverksamheter inom friluftsliv och idrott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: