Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2018-10-30 14:57 i Ljungbyskolan Falkenberg
läsa-skriva-lyssna-tala
Grundskola 5 Svenska

Den magiska kulan

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Lpp läsa-skriva-lyssna sträcker sig över terminen. Höstterminen 2016. LÄSA-SKRIVA-LYSSNA-TALA

Mål

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

Läsa och skriva Bokstavens namn och ljud.

Knäcka läskoden.

Forma bokstäver, handstil och att skriva på dator (tydlig handstil).

Skapande av enkla texter där ord och bild samspelar Tex skriva sagor eller faktatexter (för hand och på datorn) .

Tala lyssna samtala.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa böcker, läsa tillsammans med en vuxen.
 • Lära sig bokstäverna/ljuden genom olika lekar, övningar och arbetsblad.
 • Ljuda/läsa ihop orden, helord genom lyssnarövningar och läsövningar.
 • Utöka din ordförståelse genom att söka efter dem på synonymer.se eller NE.se
 • Svara på frågorna till texten, skriftligt eller muntligt.

Bedömning

Att du kan ljuden som vi pratat om

Att du kan ljuda ihop ord

Att du kan skriva ord/meningar/kortare texter

Att du knäckt läskoden genom att du läser texter och förstår det du läser.

Jag lyssnar på dig när du läser. Du får återberätta det du läst för att jag ska veta att du har förståelsen för det som du läst. Jag tittar och läser det du skrivit. Att du kan besvara frågor på det som vi pratat/skrivit/ritat om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: