Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO och teknik F-1, läsåret 18/19

Skapad 2018-10-30 15:07 i Ucklumskolan Stenungsund
Årstidsväxlingar, kropp och hälsa, vattnets olika former, kraft och rörelse.
Grundskola F – 1 Teknik NO (år 1-3)

Under läsåret 18/19 kommer vi att arbeta med följande områden: - Året runt i naturen - Kropp och hälsa  - Material och ämnen i vår omgivning, Teknik, människa, samhälle och miljö samt Metoder och arbetssätt.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med - undervisningen

Året runt i naturen

 • årstider och månader
 • djur och växter

Kropp och hälsa

 • vad människokroppen behöver
 • kost

Material och ämnen i vår omgivning

 • enkla lösningar och blandningar
 • källsortering
 • materials egenskaper
 • hur man använder olika material
 • vattnets olika former

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • känna till föremål i vardagen som är skapade för människan utifrån sina behov
 • föremålens förändring över tid

Metoder och arbetssätt

 • fältstudier och observationer
 • undersökningar
 • dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Tk
NO åk F-1

Året runt i naturen, ÅK1
 • Bi   3
 • Bi   3
 • Bi   3
Naturen i närmiljön. Eleven ska kunna: - växter i närmiljön. - djur i närmiljön
Årstidernas förändring. Eleven ska kunna: - årstiderna - beskriva vad som kännetecknar dessa - berätta hur man kan se vilken årstid det är nu
Kropp och hälsa, ÅK 1
 • Bi   3
Diskutera faktorer som påverkar människans hälsa: - Sömn - Mat /Kost - Rörelse - Renlighet
Material och ämnen, ÅK 1
 • Bi   3
 • Bi   3
Egenskaper hos material. Eleven ska kunna: - beskriva ett materials egenskaper - sortera material efter egenskaper - förklara ett materials funktion utifrån dess egenskaper - källsortera lämpliga material
Vattnets egenskaper. Eleven ska kunna: - vattnets olika former - övergångar mellan formerna - berätta hur dessa kan observeras
Lösningar och blandningar. Eleven ska kunna: - separera några olika lösningar och blandningar exempelvis genom avdunstning och filtrering
Året runt i naturen, ÅK 1
 • Bi   3
 • Bi   3
 • Bi   3
Livscykeln hos växter och djur: Eleven ska kunna: - namnge några vanliga djur - namnge några vanliga växter - förstå livscykeln hos dessa.
Metoder och arbetssätt, under hela åk F-3
 • Bi   3
 • Bi   3
 • Bi   3
Eleven ska kunna genomföra observationer, undersökningar och fältstudier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: