Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2018-10-30 15:13 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi gör en geografisk resa i Sverige
Grundskola 4 Geografi
Vi gör en geografisk resa i Sverige där vi ska lära oss att läsa av olika typer av kartor. Vi ska också jobba med de olika landskapen och lära oss hur naturen ser ut. Det finns stora skillnader mellan södra och norra delarna av Sverige och det ska vi också titta på. Häng med på Sverigeresan!

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma:

 • dina kunskaper om natur- och kulturlandskap i Sverige.
 • dina kunskaper om Sveriges namngeografi.
 • dina kunskaper om och användningen av viktiga geografiska begrepp och ord.

 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att ha genomgångar där vi pratar om hur man använder och tolkar kartor.
 • Vi kommer att läsa faktatexter om Sveriges olika delar och landskap.
 • Du kommer att få skriva egna texter av olika slag. Vi kommer att titta på filmer.
 • Du kommer att få träna namngeografi.
 • Du kommer att få arbeta med landskap från olika delar av Sverige.
 • Du kommer att få göra jämförelser mellan de landskapen och vårt eget landskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: