Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fast eller flytande åk 1

Skapad 2018-10-30 15:26 i Åre skola Åre
I temat fast eller flytande får du undersöka, beskriva och jämföra olika fasta föremål och vätskor och sorterar dem efter egenskaper som du kan uppfatta med dina sinnen.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Från vecka 45 kommer du i NTA-lådan "Fast eller flytande" få lära dig olika metoder att undersöka fasta ämnen och flytande vätskor. Du kommer få utföra enkla experiment. Du får göra förutsägelser och jämföra med resultaten.

Du ska få lära dig att undersöka och jämföra fasta ämnen och vätskor.

Du ska du få träna på att beskriva och dokumentera ditt arbete genom att göra förutsägelser och jämföra med ditt egna och andras resultat.

Temats övergripande syfte: Materia kan finnas i fast form eller flytande form, vätska. Varje form (fas eller tillstånd) har olika egenskaper.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Du gör förutsägelser hur du tror att experimentets resultat kommer bli.
Du ska tillsammans med dina kamrater utföra undersökningar och experiment.
Du får redovisa ditt resultat och sammanfatta vad du har lärt dig muntligt och skriftligt.
Du får träna på att samarbeta med dina kamrater.
Du dokumenterar i din skrivbok och tillsammans i klassen gör vi en gemensam storbok.

Mål

Du ska kunna beskriva och jämföra egenskaper hos de fasta ämnen och vätskor vi arbetar med.
Du ska kunna göra egna förutsägelser.
Du ska tillsammans med en kamrat kunna utföra enkla undersökningar och experiment.
Du ska kunna jämföra din förutsägelse med resultatet i undersökningen/ experimentet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kopia av NO åk 1-3 Åre skola

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Material och ämnen i vår omgivning
Material
 • NO  1-3
 • NO   3
Du känner till och kan berätta att saker är gjorda av olika material.
Du kan sortera saker efter vilket material de är tillverkade av. Du kan sortera och berätta hur du sorterat material som finns i NTA-lådorna. t.ex. vad är magnetiskt, flyter eller sjunker föremålen.
Du kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Du kan källsortera föremål som finns hemma.
Sortera och separera
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan sortera ämnen utifrån olika egenskaper och berättar hur du har tänkt.
Du vet att det finns lösningar och blandningar och skillnaden mellan dem. Du vet att man kan separera dem.
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t ex silning, filtrering och avdunstning.
Vatten och luft
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan nämna någon egenskap hos vatten och luft.
Du vet att vatten kan vara i olika former så som fast, flytande och gas. Du vet att luft kan upplevas på olika vis trots att den inte syns.
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser när det gäller avdunstning, kondensering,stelning, och smältning. Du kan ge exempel på egenskaper hos luft utifrån egna iakttagelser så som: -luft tar plats -varm luft tar mer plats än kall luft -luft består av något -luft gör motstånd
Metoder och arbetssätt
Fältstudier och undersökningar
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Du deltar i fältstudier och i enkla undersökningar.
Du kan utifrån muntliga instruktioner utföra enkla fältstudier och undersökningar.
Du kan tillsammans med en kamrat självständigt utföra fältstudier och undersökningar utifrån muntliga och skriftliga instruktioner.
Jämföra resultat samt Dokumentera
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan göra en förutsägelse och sedan deltaga i en undersökning.
Du kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Du kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Du kan dessutom dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: