Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig interaktion engelska åk 6

Skapad 2018-10-30 15:38 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Ett arbete för att träna den muntliga interaktionen i engelska. Övningar, lekar och rollspel/drama.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Muntlig interaktion

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Muntlig interaktion

Kunskapskrav i muntlig interaktion år 6

Genom undervisningen i engelska ska eleverna få utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i tal, använda språkliga strategier för att göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Insats krävs
Gotagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Uttrycka sig muntligt
Begriplighet och tydlighet samt fyllighet och variation.Sammanhang och struktur. Anpassning till syfte/mottagare och situation.
 • En  4-6
 • En  4-6
Enkelt och begripligt med fraser och meningar
Enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Enkelt och tydligt. I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Kommunikativa strategier för att utveckla och föra samtalet vidare samt lösa språkliga problem. Flöde i både flyt och ledighet. Tydlig i tal,språk,vokabulär,fraser,uttal,intonation och grammatisk struktur.
 • En  4-6
 • En  4-6
Någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Flera olika strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: