Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wellness

Skapad 2011-05-24 14:44 i Laröds skola Helsingborg
Eleverna arbetar som hälsoexpert för tidsskriften ”Wellness” där de har en egen frågespalt och svarar på olika frågor om hur människor kan förbättra sin hälsa. De ska dessutom under dessa veckor under två dagar göra en uträkning där devisar på hur mycket energi de personligen gör av med under 24 timmar. Vilka slutsatser kan dras utifrån detta och kan de på något sett förändra ditt leverne?
Grundskola 9

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Matriser

Idrott och hälsa bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

IDROTT OCH HÄLSA BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
REFLEKTERA/VÄRDERA
värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv
Känner till sambandet mellan några faktorer och kan med handledning reflektera över hur de påverkar hälsan ur olika perspektiv. Gör ett konstaterande utan att motivera.
Känner till sambandet mellan faktorer och tillämpar och förklarar varför och hur det påverkar hälsan ur olika perspektiv. Gör konstaterande och värderingar samt gör enklare motivering.
Använder sig av sina kunskaper om olika faktorer samt förstår dess samband och påverkan på kropp och hälsan ur olika perspektiv. Konstaterar, värderar och gör jämförelser, samt motiverar.
Använder sig av sina kunskaper om olika faktorer samt förstår dess samband och påverkan på kropp och hälsan ur olika perspektiv. Framför åsikter/fakta, värderar och argumenterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: