Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska ht 2018 3-4:a

Skapad 2018-10-30 16:22 i Åryds Friskola Karlshamn
Grundskola 3 – 4 Svenska
Berättat, skrivit, tillverkat dockor och scendekor och visat teater från egentillverkade sagor. Sökt och skrivit faktatexter om djur Alfabetet De stora skiljetecknen Egennamn ng-ljudet talstreck och kolon vanliga ord

Innehåll

läsförståelse - kunna använda sig av olika strategier samt reflektera och samtala om innehållet

faktatext - läsa och förstå faktatexter, bearbeta och beskriva fakta på ett tydligt sätt

berättande och sagotexter - läsa och förstå berättande text och samtala om innehållet, använda sig av olika strategier för att skriva en berättande text, organisera en berättande text med inledning - handling - avslutning, lyssna till och återberätta en saga

känna till stavning -  j-ljudet och ng-ljudet, sammansatta ord, samt  språklära - kunna skriva hela meningar med stor bokstav och punkt, kunna sätta ut skiljetecknen punkt, frågetecken och utropstecken, sortera i alfabetisk ordning, 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: