Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text "Klara svenskan" åk 5

Skapad 2018-10-30 16:40 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer arbeta med argumenterande texter och delvis använda boken "Klara svenskan". Vi kommer läsa olika typer av argumenterande texter och du kommer få skriva och berätta om din egen argumenterande text.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får du träna på att utveckla förmågan att:

- läsa argumenterande texter och förstå hur den argumenterande texten är uppbyggd.

- hitta åsikten i en text: vad någon tycker och tänker.

- hitta argument som förklarar åsikten: varför personen tycker som den gör.

- använda olika bindeord i rätt sammanhang.

- sammanfatta det viktigaste i det du läst.

- skriva en tydlig rubrik, inledning, åsikt, argument och avslutning.

- muntligt presentera din argumenterande text.

 

Arbetsgång

Vi kommer att:

- läsa olika argumenterande texter samt gemensamt diskutera dessa.

- göra olika övningar där du ska träna på att formulera egna rubriker, inledningar med bakgrund och åsikter, några argument med bindeord,         
  avslutningar med sammanfattning.

- skriva enskilda argumenterande texter där du själv ska komma på ett eget ämne samt skriva texten utifrån den givna strukturen som kännetecknar en argumenterande text.

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar m.m.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en argumenterande text.

- din muntliga framställning av din text.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: