Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1.TAL Prio 8

Skapad 2018-10-30 17:33 i Iggesunds skola Hudiksvall
Planeringen är kopplad till Prio matematik år 8
Grundskola 8 Matematik
Vad kan subtraktionen 4-7 innebära? Kan något vara mindre än 0? I det här avsnittet arbetar du med negativa tal samt hur man använder potenser och prefix för att skriva små och stora tal.

Matriser

Ma
PRIO 8 - TAL - Skriftlig bedömning

BEGREPP

E
C
A
Jag visar att jag kan...
...använda tallinjen till att bestämma vilket tal som ligger mellan två tal - t.ex. -3 och 1. Jag ger två korrekta svar är jag redogör för tal som ligger mellan två tal (ett negativt och ett positivt) på tallinjen. (2b)
...storleksordna negativa och positiva tal. Jag ger ett korrekt svar på ett tal som är större än -1, (1b) samt ger minst ett korrekt svar där jag redogör för tal som ligger mellan två tal (ett negativt och ett positivt) på tallinjen. (2b)
Jag visar att jag kan...
...storleksordna tal som är blandade med prefix, tiopotenser, grundpotensform Jag placerar alla sträckor korrekt och redovisar en jämförelse. (3b)
...storleksordna tal som är blandade med prefix, tiopotenser, grundpotensform. Jag placerar de flesta sträckorna rätt i uppgift 3b (två kan vara felplacerade) - eller skriver alla tal med korrekta tiopotenser. (3b)

METOD

E
C
A
Jag visar att jag kan...
...beräkna och svara i grundpotensform med multiplikation, division och obekanta tal. Jag löser alla deluppgifter i (3m) med redovisade metoder. (3m)
...beräkna och svara i grundpotensform med multiplikation, division och obekanta tal. Jag ger korrekt svar med redovisade metoder på två uppgifter i (3m). Eller korrekt genomförd multiplikation och division i a och b, men svarar inte i grundpotensform. (3m)
...beräkna addition och subtraktion med negativa och positiva tal. ...beräkna enkla potenser utan miniräknare ...beräkna enkla kvadratrötter Jag visar att jag kan utföra minst två av ovanstående beräkningar. (1m)
Jag visar att jag har...
......metoder för att göra beräkningar med negativa tal, potenser samt förenkla uttryck med x. Jag redovisar metoder och ger minst 3 korrekta svar i uppgift 2m. (2m)
...metoder för att göra beräkningar med negativa tal och potenser. Jag redovisar metoder och ger minst 2 korrekta svar i uppgift 2m. (2m)

PROBLEMLÖSNING

E
C
A
Jag visar att jag kan...
...lösa problem med grundpotensform och olika enheter och visar det genom att lösa hela problemet och ge ett korrekt svar med uträkning hur många siklöjor som behövs till 30 kg löjrom. (3p)
...lösa problem med grundpotensform och olika enheter och visar det genom att påbörja en lösning om hur många siklöjor som behövs till 30 kg löjrom - t.ex. genom att beräkna mängden som krävs och någon ytterligare beräkning kring romkornen. (3p)
...lösa någon problemlösning med negativa och positiva tal Jag löser problem med att räkna ut hur lång tid det tar för ett glasspaket att smälta från -18 grader till 0,5 grader om temperaturen stiger med 0,5 grader per minut. (1p)
Jag visar att jag kan...
...lösa ett problem med hur många 40 ml-flaskor 2 liter färg räcker till. Jag löser problemet på ett väl fungerande sätt och ger ett korrekt svar. (2p)
...påbörja en lösning av problem med hur många 40 ml-flaskor 2 liter färg räcker till. Jag påbörjar lösningen genom att t.ex. omvandla måtten till samma enhet. (2p)

RESONEMANG

E
C
A
Jag visar att jag kan...
...föra korrekta resonemang om värdet i uttryck med potenser är positivt eller negativt när basen är negativ. Jag för korrekta resonemang om alla påståenden i uppg (3r). Jag anger också villkor för när de olika påståendena är negativa och inser att a = -1 leder till att B blir lika med 0. (3r)
...föra några korrekta resonemang om värdet i uttryck med potenser är positivt eller negativt när basen är negativ. Jag för några korrekta resonemang t.ex. att a^4 alltid är positiv och att a^3 och a^5 alltid är negativ om a är negativ. Eller resonerar korrekt om att a + a^3 och a + a^5 alltid är negativa oavsett värdet på a. (3r)
...och ge en godtagbar motivering till hur jag kan beräkna hur jag kan beräkna 5^5 om jag vet att 5^4=625 (1r)
Jag visar att jag kan...
...föra underbyggda och korrekta resonemang kring varför kvadratroten ur 45 ligger närmar talet 6 på tallinjen än kvadratroten ur talet 25. (2r)
...föra ett resonemang om kvadratrötters värde. Mitt resonemang har vissa brister. (2r)

KOMMUNIKATION

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: