Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd uppgift, skrinet

Skapad 2018-10-30 18:05 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Slöjd
Slöjd- Skrinet

Innehåll

 

Uppgift 2- Skrinet

Du kommer inledningsvis få en instruktion hur man tillverkar ett skrin med lock och infällda gångjärn. Kombinera gärna olika träslag och material i ditt arbete. Försök att utmana dig genom olika fogningar/sammansättningar i skrinets hörn samt kombinera gärna olika träslag i ditt lock. 

 

Du startar ditt arbete genom att skissa, därefter gör du din ritning med mått. I detta projekt arbetar du utifrån en skriftlig arbetsbeskrivning. Dokumentation och redovisning sker enligt anvisning.

 

Bedömning: Läggs ut i ämnets matris i slutet av terminen.

 

Lycka till med ditt projekt!

/Patrik

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: