Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med Bornholmsmodellen

Skapad 2018-10-30 18:09 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Arbete med språklekar i förskoleklass. Under året i förskoleklass 18/19 arbetar vi löpande med Bornholmsmodellens språklekar för att utveckla den språkliga, den fonologiska och den fonemiska medvetenheten utifrån där eleverna befinner sig.

Innehåll

Syftet är att

Undervisningen  med Bornholmsmodellen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin språkliga, fonologiska och fonemiska medvetenhet så mycket som möjligt samt förbereda eleven inför årskurs 1. 

 

Detta ska du lära dig:

 • Du kommer få kunskaper från bokens 4 delar:
 • 1: Vi lyssnar på ljud
 • 2: vi lyssnar på ord och meningar
 • 3: Vi lyssnar på första och sista ljudet i ord
 • 4: Vi sätter ihop fonem och skapar ljud och bygger ord.

 

 

Så här ska vi arbeta:

 

 • Vi kommer att leka olika språklekar.
 • Vi kommer att läsa böcker.
 • Vi kommer läsa ramsor och rim.
 • Vi kommer att bygga ord och meningar.
 • Vi kommer att jämföra långa och korta ord.
 • Vi kommer att lyssna och lära oss bokstavsljuden.
 • Vi kommer att lyssna på ordens första och sista ljud.
 • Vi kommer att sätta ihop fonem och skapar ljud och ord.

 

Så här blir du bedömd:

 • Du är delaktig i vid samlingar, språklekar och aktiviteter.
 • Du kan några bokstäver.
 • Du kan några bokstavsljud.
 • Du visar intresse för bokstäver.
 • Du kan höra ord i meningar.
 • Du kan säga en mening.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: